Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Bildregister

Bildregistret är en fullständig lista över datum och plats för bilderna i fotodokumentationen. Klicka på ID-numret för att visa bilden i bildvisaren. Klicka på datumet för respektive bild för att komma till bilden där den förekommer på dess datumsida. Klicka på platsen för respektive bild för att komma till bilden där den förekommer på dess platssida.

Bild-ID Datum Plats
55-0000 2003-06-10 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0001 2003-06-10 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0002 2004-10-05 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0003 2004-10-05 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0004 2004-10-10 Råbyvägen
55-0005 2004-10-10 Råbyvägen
55-0006 2004-10-10 Råbyvägen
55-0007 2004-10-10 Gamla Uppsalagatan
55-0008 2004-10-10 Gamla Uppsalagatan
55-0009 2004-10-10 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0010 2004-10-10 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0011 2004-10-10 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0012 2004-10-10 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0013 2005-01-12 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0014 2005-01-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0015 2005-01-19 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0016 2005-02-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0017 2005-02-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0018 2005-02-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0019 2005-02-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0020 2005-02-12 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0021 2005-03-06 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0022 2005-03-06 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0023 2005-03-06 Gamla Uppsalagatan
55-0024 2005-03-06 Gamla Uppsalagatan
55-0025 2005-03-06 Gamla Uppsalagatan
55-0026 2005-03-06 Gamla Uppsalagatan
55-0027 2005-03-06 Gamla Uppsalagatan
55-0028 2005-04-15 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0029 2005-04-15 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0030 2005-04-15 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0031 2005-04-15 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0032 2005-04-23 Lötenkullen
55-0033 2005-04-23 Lötenkullen
55-0034 2005-04-23 Lötenkullen
55-0035 2005-04-23 Lötenkullen
55-0036 2005-04-23 Lötenkullen
55-0037 2005-04-23 Lötenkullen
55-0038 2005-04-23 Lötenkullen
55-0039 2005-04-23 Lötenkullen
55-0040 2005-04-23 Lötenkullen
55-0041 2005-04-23 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0042 2005-04-23 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0043 2005-04-23 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0044 2005-04-23 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0045 2005-05-22 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0046 2005-05-22 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0047 2005-05-22 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0048 2005-05-22 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0049 2005-05-22 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0050 2005-05-22 Gamla Uppsalagatan
55-0051 2005-05-22 Gamla Uppsalagatan
55-0052 2005-05-22 Gamla Uppsalagatan
55-0053 2005-05-22 Gamla Uppsalagatan
55-0054 2005-05-27 Österleden
55-0055 2005-05-27 Österleden
55-0056 2005-05-27 Österleden
55-0057 2005-05-27 Österleden
55-0058 2005-05-27 Österleden
55-0059 2005-05-27 Österleden
55-0060 2005-05-27 Österleden
55-0061 2005-05-27 Österleden
55-0062 2005-05-27 Österleden
55-0063 2005-05-27 Österleden
55-0064 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0065 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0066 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0067 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0068 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0069 2005-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0070 2005-05-27 Råbyvägen
55-0071 2005-05-27 Råbyvägen
55-0072 2005-05-27 Råbyvägen
55-0073 2005-05-27 Råbyvägen
55-0074 2005-05-27 Råbyvägen
55-0075 2005-05-27 Råbyvägen
55-0076 2005-05-27 Råbyvägen
55-0077 2005-05-27 Råbyvägen
55-0078 2005-05-27 Råbyvägen
55-0079 2005-05-27 Råbyvägen
55-0080 2005-05-27 Råbyvägen
55-0081 2005-05-27 Råbyvägen
55-0082 2005-05-27 Råbyvägen
55-0083 2005-05-27 Råbyvägen
55-0084 2005-05-27 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0085 2005-05-27 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0086 2005-05-27 Gamla Uppsalagatan
55-0087 2005-05-27 Gamla Uppsalagatan
55-0088 2005-05-27 Gamla Uppsalagatan
55-0089 2005-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0090 2005-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0091 2005-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0092 2005-06-08 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0093 2005-06-08 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0094 2005-06-08 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0095 2005-06-08 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0096 2005-06-18 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0097 2005-06-18 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0098 2005-06-18 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0099 2005-06-18 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0100 2005-08-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0101 2005-08-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0102 2005-08-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0103 2005-08-25 Lötenkullen
55-0104 2005-08-25 Lötenkullen
55-0105 2005-08-25 Lötenkullen
55-0106 2005-08-25 Lötenkullen
55-0107 2005-08-25 Lötenkullen
55-0108 2005-08-25 Lötenkullen
55-0109 2005-08-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0110 2005-08-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0111 2005-08-25 Gamla Uppsalagatan
55-0112 2005-08-25 Gamla Uppsalagatan
55-0113 2005-08-25 Gamla Uppsalagatan
55-0114 2005-08-25 Gamla Uppsalagatan
55-0115 2005-08-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0116 2005-08-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0117 2005-08-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0118 2005-08-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0119 2005-08-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0120 2005-08-25 Råbyvägen
55-0121 2005-08-25 Råbyvägen
55-0122 2005-08-25 Råbyvägen
55-0123 2005-08-25 Råbyvägen
55-0124 2005-08-25 Råbyvägen
55-0125 2005-08-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0126 2005-08-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0127 2005-08-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0128 2005-08-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0129 2005-08-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0130 2005-08-25 Österleden
55-0131 2005-08-25 Österleden
55-0132 2005-08-25 Österleden
55-0133 2005-08-25 Österleden
55-0134 2005-08-25 Österleden
55-0135 2005-08-25 Österleden
55-0136 2005-08-25 Österleden
55-0137 2005-08-25 Österleden
55-0138 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0139 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0140 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0141 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0142 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0143 2005-09-17 Lötenkullen
55-0144 2005-09-17 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0145 2005-09-17 Lötenkullen
55-0146 2005-09-17 Lötenkullen
55-0147 2005-09-17 Lötenkullen
55-0148 2005-09-17 Lötenkullen
55-0149 2005-09-17 Lötenkullen
55-0150 2005-09-17 Lötenkullen
55-0151 2005-09-17 Lötenkullen
55-0152 2005-09-17 Lötenkullen
55-0153 2005-10-02 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0154 2005-10-02 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0155 2005-10-02 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0156 2005-10-15 Österleden
55-0157 2005-10-15 Österleden
55-0158 2005-10-15 Österleden
55-0159 2005-10-15 Österleden
55-0160 2005-10-15 GC-väg Nyby-Gränby
55-0161 2005-10-15 GC-väg Nyby-Gränby
55-0162 2005-10-15 GC-väg Nyby-Gränby
55-0163 2005-10-15 GC-väg Nyby-Gränby
55-0164 2005-10-15 GC-väg Nyby-Gränby
55-0165 2005-10-15 Råbyvägen
55-0166 2005-10-15 Råbyvägen
55-0167 2005-10-15 Råbyvägen
55-0168 2005-10-15 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0169 2005-10-15 Gamla Uppsalagatan
55-0170 2005-10-15 Gamla Uppsalagatan
55-0171 2005-10-15 Gamla Uppsalagatan
55-0172 2005-10-15 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0173 2005-10-15 Lötenkullen
55-0174 2005-10-15 Lötenkullen
55-0175 2005-10-15 Lötenkullen
55-0176 2005-10-15 Lötenkullen
55-0177 2005-10-15 Lötenkullen
55-0178 2005-11-04 Lötenkullen
55-0179 2005-11-04 Lötenkullen
55-0180 2005-11-04 Lötenkullen
55-0181 2005-11-04 Lötenkullen
55-0182 2005-11-04 Lötenkullen
55-0183 2005-11-04 Lötenkullen
55-0184 2005-11-04 Lötenkullen
55-0185 2005-11-04 Lötenkullen
55-0186 2005-11-04 Lötenkullen
55-0187 2005-11-04 Lötenkullen
55-0188 2005-11-04 Lötenkullen
55-0189 2005-11-04 Lötenkullen
55-0190 2005-11-04 Lötenkullen
55-0191 2005-11-04 Lötenkullen
55-0192 2005-11-04 Lötenkullen
55-0193 2005-11-04 Lötenkullen
55-0194 2005-11-04 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0195 2005-11-04 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0196 2005-11-04 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0197 2005-11-04 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0198 2005-11-04 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0199 2005-11-04 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0200 2005-11-04 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0201 2005-11-04 Gamla Uppsalagatan
55-0202 2005-11-04 Gamla Uppsalagatan
55-0203 2005-11-04 Gamla Uppsalagatan
55-0204 2005-11-04 Gamla Uppsalagatan
55-0205 2005-11-04 Gamla Uppsalagatan
55-0206 2005-11-04 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0207 2005-11-04 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0208 2005-11-04 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0209 2005-11-04 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0210 2005-11-04 Råbyvägen
55-0211 2005-11-04 Råbyvägen
55-0212 2005-11-04 Råbyvägen
55-0213 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0214 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0215 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0216 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0217 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0218 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0219 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0220 2005-11-04 GC-väg Nyby-Gränby
55-0221 2005-11-04 Österleden
55-0222 2005-11-04 Österleden
55-0223 2005-11-04 Österleden
55-0224 2005-11-04 Österleden
55-0225 2005-11-04 Österleden
55-0226 2005-11-04 Österleden
55-0227 2005-11-04 Österleden
55-0228 2005-11-04 Österleden
55-0229 2005-11-04 Österleden
55-0230 2005-11-04 Österleden
55-0231 2005-11-04 Österleden
55-0232 2005-12-09 Lötenkullen
55-0233 2005-12-09 Lötenkullen
55-0234 2005-12-09 Lötenkullen
55-0235 2005-12-09 Lötenkullen
55-0236 2005-12-09 Lötenkullen
55-0237 2005-12-09 Lötenkullen
55-0238 2005-12-09 Lötenkullen
55-0239 2005-12-09 Lötenkullen
55-0240 2005-12-09 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0241 2005-12-09 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0242 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0243 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0244 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0245 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0246 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0247 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0248 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0249 2005-12-09 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0250 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0251 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0252 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0253 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0254 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0255 2005-12-09 Gamla Uppsalagatan
55-0256 2005-12-09 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0257 2005-12-09 Råbyvägen
55-0258 2005-12-09 Råbyvägen
55-0259 2005-12-09 Råbyvägen
55-0260 2005-12-09 GC-väg Nyby-Gränby
55-0261 2005-12-09 GC-väg Nyby-Gränby
55-0262 2005-12-09 GC-väg Nyby-Gränby
55-0263 2005-12-09 GC-väg Nyby-Gränby
55-0264 2005-12-09 Österleden
55-0265 2005-12-09 Österleden
55-0266 2005-12-09 Österleden
55-0267 2005-12-09 Österleden
55-0268 2005-12-09 Österleden
55-0269 2005-12-09 Österleden
55-0270 2005-12-09 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0271 2006-01-09 Lötenkullen
55-0272 2006-01-09 Lötenkullen
55-0273 2006-01-09 Lötenkullen
55-0274 2006-01-09 Lötenkullen
55-0275 2006-01-31 Lötenkullen
55-0276 2006-01-31 Lötenkullen
55-0277 2006-01-31 Lötenkullen
55-0278 2006-01-31 Lötenkullen
55-0279 2006-01-31 Lötenkullen
55-0280 2006-01-31 Lötenkullen
55-0281 2006-01-31 Lötenkullen
55-0282 2006-01-31 Lötenkullen
55-0283 2006-01-31 Lötenkullen
55-0284 2006-01-31 Lötenkullen
55-0285 2006-01-31 Lötenkullen
55-0286 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0287 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0288 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0289 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0290 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0291 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0292 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0293 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0294 2006-01-31 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0295 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0296 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0297 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0298 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0299 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0300 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0301 2006-01-31 Gamla Uppsalagatan
55-0302 2006-01-31 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0303 2006-01-31 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0304 2006-01-31 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0305 2006-01-31 Råbyvägen
55-0306 2006-01-31 Råbyvägen
55-0307 2006-01-31 Råbyvägen
55-0308 2006-01-31 Råbyvägen
55-0309 2006-01-31 Råbyvägen
55-0310 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0311 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0312 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0313 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0314 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0315 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0316 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0317 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0318 2006-01-31 GC-väg Nyby-Gränby
55-0319 2006-03-06 Lötenkullen
55-0320 2006-03-06 Lötenkullen
55-0321 2006-03-06 Lötenkullen
55-0322 2006-03-06 Lötenkullen
55-0323 2006-03-13 Lötenkullen
55-0324 2006-03-13 Lötenkullen
55-0325 2006-03-13 Lötenkullen
55-0326 2006-03-13 Lötenkullen
55-0327 2006-03-13 Lötenkullen
55-0328 2006-03-13 Lötenkullen
55-0329 2006-03-13 Lötenkullen
55-0330 2006-03-13 Lötenkullen
55-0331 2006-03-13 Lötenkullen
55-0332 2006-03-13 Lötenkullen
55-0333 2006-03-13 Lötenkullen
55-0334 2006-03-13 Lötenkullen
55-0335 2006-03-13 Lötenkullen
55-0336 2006-03-13 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0337 2006-03-13 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0338 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0339 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0340 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0341 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0342 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0343 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0344 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0345 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0346 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0347 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0348 2006-03-16 Råbyvägen
55-0349 2006-03-16 Råbyvägen
55-0350 2006-03-16 Råbyvägen
55-0351 2006-03-16 Råbyvägen
55-0352 2006-03-16 Råbyvägen
55-0353 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0354 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0355 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0356 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0357 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0358 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0359 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0360 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0361 2006-03-16 Österleden
55-0362 2006-03-16 Österleden
55-0363 2006-03-16 Österleden
55-0364 2006-03-16 Österleden
55-0365 2006-03-16 Österleden
55-0366 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0367 2006-03-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0368 2006-03-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0369 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0370 2006-03-16 Gamla Uppsalagatan
55-0371 2006-03-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0372 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0373 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0374 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0375 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0376 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0377 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0378 2006-03-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0379 2006-03-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0380 2006-03-17 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0381 2006-03-17 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0382 2006-03-17 Lötenkullen
55-0383 2006-03-24 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0384 2006-03-24 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0385 2006-03-24 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0386 2006-03-24 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0387 2006-03-24 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0388 2006-03-24 Lötenkullen
55-0389 2006-03-24 Lötenkullen
55-0390 2006-03-24 Lötenkullen
55-0391 2006-03-24 Lötenkullen
55-0392 2006-03-24 Lötenkullen
55-0393 2006-03-24 Lötenkullen
55-0394 2006-03-24 Lötenkullen
55-0395 2006-04-07 Lötenkullen
55-0396 2006-04-07 Lötenkullen
55-0397 2006-04-07 Lötenkullen
55-0398 2006-04-07 Lötenkullen
55-0399 2006-04-07 Lötenkullen
55-0400 2006-04-07 Lötenkullen
55-0401 2006-04-07 Lötenkullen
55-0402 2006-04-07 Lötenkullen
55-0403 2006-04-07 Lötenkullen
55-0404 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0405 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0406 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0407 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0408 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0409 2006-04-07 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0410 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0411 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0412 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0413 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0414 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0415 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0416 2006-04-07 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0417 2006-04-07 Gamla Uppsalagatan
55-0418 2006-04-07 Gamla Uppsalagatan
55-0419 2006-04-07 Råbyvägen
55-0420 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0421 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0422 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0423 2006-04-07 Österleden
55-0424 2006-04-07 Österleden
55-0425 2006-04-07 Österleden
55-0426 2006-04-07 Österleden
55-0427 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0428 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0429 2006-04-07 GC-väg Nyby-Gränby
55-0430 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0431 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0432 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0433 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0434 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0435 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0436 2006-04-19 GC-väg Nyby-Gränby
55-0437 2006-04-19 Råbyvägen
55-0438 2006-04-19 Råbyvägen
55-0439 2006-04-19 Råbyvägen
55-0440 2006-04-19 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0441 2006-04-19 Gamla Uppsalagatan
55-0442 2006-04-19 Gamla Uppsalagatan
55-0443 2006-04-19 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0444 2006-04-19 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0445 2006-04-19 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0446 2006-04-19 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0447 2006-04-19 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0448 2006-05-14 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0449 2006-05-14 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0450 2006-05-14 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0451 2006-05-27 Lötenkullen
55-0452 2006-05-27 Lötenkullen
55-0453 2006-05-27 Lötenkullen
55-0454 2006-05-27 Lötenkullen
55-0455 2006-05-27 Lötenkullen
55-0456 2006-05-27 Lötenkullen
55-0457 2006-05-27 Lötenkullen
55-0458 2006-05-27 Lötenkullen
55-0459 2006-05-27 Lötenkullen
55-0460 2006-05-27 Lötenkullen
55-0461 2006-05-27 Lötenkullen
55-0462 2006-05-27 Lötenkullen
55-0463 2006-05-27 Lötenkullen
55-0464 2006-05-27 Lötenkullen
55-0465 2006-05-27 Lötenkullen
55-0466 2006-05-27 Lötenkullen
55-0467 2006-05-27 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0468 2006-05-27 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0469 2006-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0470 2006-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0471 2006-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0472 2006-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0473 2006-05-27 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0474 2006-05-27 Gamla Uppsalagatan
55-0475 2006-05-27 Gamla Uppsalagatan
55-0476 2006-05-27 Råbyvägen
55-0477 2006-05-27 Råbyvägen
55-0478 2006-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0479 2006-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0480 2006-05-27 GC-väg Nyby-Gränby
55-0481 2006-06-02 Österleden
55-0482 2006-06-02 Österleden
55-0483 2006-06-02 Österleden
55-0484 2006-06-02 Österleden
55-0485 2006-06-02 Österleden
55-0486 2006-06-02 Österleden
55-0487 2006-06-02 Råbyvägen
55-0488 2006-06-02 Råbyvägen
55-0489 2006-06-02 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0490 2006-07-30 Lötenkullen
55-0491 2006-07-30 Lötenkullen
55-0492 2006-07-30 Lötenkullen
55-0493 2006-07-30 Lötenkullen
55-0494 2006-07-30 Lötenkullen
55-0495 2006-07-30 Lötenkullen
55-0496 2006-07-30 Lötenkullen
55-0497 2006-07-30 Lötenkullen
55-0498 2006-07-30 Lötenkullen
55-0499 2006-07-30 Lötenkullen
55-0500 2006-07-30 Lötenkullen
55-0501 2006-07-30 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0502 2006-07-30 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0503 2006-07-30 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0504 2006-07-30 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0505 2006-07-30 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0506 2006-07-30 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0507 2006-07-30 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0508 2006-07-31 Österleden
55-0509 2006-07-31 Österleden
55-0510 2006-07-31 Österleden
55-0511 2006-07-31 Österleden
55-0512 2006-07-31 Österleden
55-0513 2006-07-31 Österleden
55-0514 2006-07-31 Österleden
55-0515 2006-07-31 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0516 2006-09-02 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0517 2006-09-02 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0518 2006-09-02 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0519 2006-09-02 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0520 2006-09-02 Lötenkullen
55-0521 2006-09-02 Lötenkullen
55-0522 2006-09-02 Lötenkullen
55-0523 2006-09-02 Lötenkullen
55-0524 2006-09-02 Lötenkullen
55-0525 2006-09-02 Lötenkullen
55-0526 2006-09-02 Lötenkullen
55-0527 2006-09-02 Lötenkullen
55-0528 2006-09-02 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0529 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0530 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0531 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0532 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0533 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0534 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0535 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0536 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0537 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0538 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0539 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0540 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0541 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0542 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0543 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0544 2006-09-03 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0545 2006-09-03 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0546 2006-09-03 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0547 2006-09-03 Gamla Uppsalagatan
55-0548 2006-09-03 Gamla Uppsalagatan
55-0549 2006-09-03 Gamla Uppsalagatan
55-0550 2006-09-03 Gamla Uppsalagatan
55-0551 2006-09-03 Gamla Uppsalagatan
55-0552 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0553 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0554 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0555 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0556 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0557 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0558 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0559 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0560 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0561 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0562 2006-09-03 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0563 2006-09-03 Råbyvägen
55-0564 2006-09-03 Råbyvägen
55-0565 2006-09-03 Råbyvägen
55-0566 2006-09-03 Råbyvägen
55-0567 2006-09-03 Råbyvägen
55-0568 2006-09-03 Råbyvägen
55-0569 2006-09-03 Råbyvägen
55-0570 2006-09-03 Råbyvägen
55-0571 2006-09-03 Råbyvägen
55-0572 2006-09-03 Råbyvägen
55-0573 2006-09-03 Råbyvägen
55-0574 2006-09-03 Råbyvägen
55-0575 2006-09-03 Råbyvägen
55-0576 2006-09-03 Råbyvägen
55-0577 2006-09-03 Råbyvägen
55-0578 2006-09-03 Råbyvägen
55-0579 2006-09-03 Råbyvägen
55-0580 2006-09-03 Råbyvägen
55-0581 2006-09-03 Råbyvägen
55-0582 2006-09-03 Råbyvägen
55-0583 2006-09-03 Råbyvägen
55-0584 2006-09-03 Råbyvägen
55-0585 2006-09-03 Råbyvägen
55-0586 2006-09-03 Råbyvägen
55-0587 2006-09-03 Råbyvägen
55-0588 2006-09-03 Råbyvägen
55-0589 2006-09-03 Råbyvägen
55-0590 2006-09-03 Råbyvägen
55-0591 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0592 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0593 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0594 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0595 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0596 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0597 2006-09-03 GC-väg Nyby-Gränby
55-0598 2006-09-03 Österleden
55-0599 2006-09-03 Österleden
55-0600 2006-09-03 Österleden
55-0601 2006-09-03 Österleden
55-0602 2006-09-03 Österleden
55-0603 2006-09-03 Österleden
55-0604 2006-09-03 Österleden
55-0605 2006-09-03 Österleden
55-0606 2006-09-03 Österleden
55-0607 2006-09-03 Österleden
55-0608 2006-09-03 Österleden
55-0609 2006-09-03 Österleden
55-0610 2006-09-03 Österleden
55-0611 2006-09-03 Österleden
55-0612 2006-09-03 Österleden
55-0613 2006-09-03 Österleden
55-0614 2006-09-03 Österleden
55-0615 2006-09-03 Österleden
55-0616 2006-09-03 Österleden
55-0617 2006-09-03 Österleden
55-0618 2006-09-03 Österleden
55-0619 2006-09-03 Österleden
55-0620 2006-09-03 Österleden
55-0621 2006-09-03 Österleden
55-0622 2006-09-03 Österleden
55-0623 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0624 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0625 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0626 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0627 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0628 2006-11-16 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0629 2006-11-16 Lötenkullen
55-0630 2006-11-16 Lötenkullen
55-0631 2006-11-16 Lötenkullen
55-0632 2006-11-16 Lötenkullen
55-0633 2006-11-16 Lötenkullen
55-0634 2006-11-16 Lötenkullen
55-0635 2006-11-16 Lötenkullen
55-0636 2006-11-16 Lötenkullen
55-0637 2006-11-16 Lötenkullen
55-0638 2006-11-16 Lötenkullen
55-0639 2006-11-16 Lötenkullen
55-0640 2006-11-16 Lötenkullen
55-0641 2006-11-16 Lötenkullen
55-0642 2006-11-16 Lötenkullen
55-0643 2006-11-16 Lötenkullen
55-0644 2006-11-16 Lötenkullen
55-0645 2006-11-16 Lötenkullen
55-0646 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0647 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0648 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0649 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0650 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0651 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0652 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0653 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0654 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0655 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0656 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0657 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0658 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0659 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0660 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0661 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0662 2006-11-16 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0663 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0664 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0665 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0666 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0667 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0668 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0669 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0670 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0671 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0672 2006-11-16 Gamla Uppsalagatan
55-0673 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0674 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0675 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0676 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0677 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0678 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0679 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0680 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0681 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0682 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0683 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0684 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0685 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0686 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0687 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0688 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0689 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0690 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0691 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0692 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0693 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0694 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0695 2006-11-16 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0696 2006-11-16 Råbyvägen
55-0697 2006-11-16 Råbyvägen
55-0698 2006-11-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0699 2006-11-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0700 2006-11-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0701 2006-11-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0702 2006-11-16 GC-väg Nyby-Gränby
55-0703 2006-11-16 Råbyvägen
55-0704 2006-11-16 Råbyvägen
55-0705 2006-11-16 Råbyvägen
55-0706 2006-11-16 Råbyvägen
55-0707 2006-06-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0708 2006-06-25 Råbyvägen
55-0709 2006-06-25 Råbyvägen
55-0710 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0711 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0712 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0713 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0714 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0715 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0716 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0717 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0718 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0719 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0720 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0721 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0722 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0723 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0724 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0725 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0726 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0727 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0728 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0729 2006-06-25 GC-väg Nyby-Gränby
55-0730 2006-06-25 Råbyvägen
55-0731 2006-06-25 GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken
55-0732 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0733 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0734 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0735 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0736 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0737 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0738 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0739 2006-06-25 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0740 2006-06-25 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0741 2006-06-25 GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan
55-0742 2006-06-25 Gamla Uppsalagatan
55-0743 2006-06-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0744 2006-06-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0745 2006-06-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0746 2006-06-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0747 2006-06-25 Ostkustbanan och Vattholmavägen
55-0748 2006-06-25 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0749 2006-06-25 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0750 2006-06-25 GC-väg över Tycho Hedéns väg
55-0751 2006-06-25 Lötenkullen
55-0752 2006-06-25 Lötenkullen
55-0753 2006-06-25 Lötenkullen
55-0754 2006-06-25 Lötenkullen
55-0755 2006-06-25 Lötenkullen
55-0756 2006-06-25 Lötenkullen
55-0757 2006-06-25 Lötenkullen
55-0758 2006-06-25 Lötenkullen
55-0759 2006-06-25 Lötenkullen