Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 10 oktober 2004: Åker som kommer att tas i anspråk. Fastigheten i träddungen mitt i bild skall rivas för att ge plats åt rampen från Tycho Hedéns väg. Vattholmavägen syns till vänster och dess förbifartsväg under byggnation kan skymtas till höger. (Bild-ID: 55-0011)