Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 10 juni 2003: Runebergsgatan längs vägreservatets norra sida. Vägen kommer att gå någonstans strax bakom trädridån som syns till höger. Kraftledningen kommer att grävas ner. (Bild-ID: 55-0000)