Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

10 juni 2003

Med över ett år kvar till byggstart togs dessa bilder i närheten av den blivande vägen vid Vattholmavägen. Bilderna är nu några av de bilder i denna dokumentation som visar hur vägreservatet såg ut före vägbygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Runebergsgatan längs vägreservatets norra sida. Vägen kommer att gå någonstans strax bakom trädridån som syns till höger. Kraftledningen kommer att grävas ner. (Bild-ID: 55-0000)
Vy från Vatthomavägen norr om den nya vägens sträckning mot Lötens gård och Lötenkullen. Den nya vägen skall byggas bakom gården. (Bild-ID: 55-0001)