Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Datum

Datumlistan är en lista med länkar till olika datumsidor, d.v.s. sidor på vilka man kan se vad som hände på olika platser ett specifikt datum. Här finns för varje datum en kort beskrivning av vad som är dokumenterat denna dag. Klicka på datumet eller bilden för att komma till respektive datumsida. Vill man mer specifikt se bilder från en speciell plats finns också snabblänkar till platserna den aktuella dagen.

16 november 2006

16 november 2006

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

3 september 2006

3 september 2006

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

2 september 2006

2 september 2006

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

31 juli 2006

31 juli 2006

Platser: GC-väg över Tycho Hedéns väg, Österleden

30 juli 2006

30 juli 2006

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

25 juni 2006

25 juni 2006

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

2 juni 2006

2 juni 2006

Platser: GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, Österleden

27 maj 2006

27 maj 2006

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

14 maj 2006

14 maj 2006

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

19 april 2006

19 april 2006

Bilder från byggena från järnvägen och österut. Brobyggena vid järnvägen och Gamla Uppsalagatan. Bron för Råbyvägen är nu färdiggjuten.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

7 april 2006

7 april 2006

Bilder från hela vägbygget. Den första etappen av norra tunnelröret vid Lötenkullen har nu gjutits.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

24 mars 2006

24 mars 2006

Tunnelbygget vid Lötenkullen fortskrider och gjutning av en första etapp av tunnelvalvet närmar sig.

Platser: Lötenkullen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

17 mars 2006

17 mars 2006

Några bilder från projektets västligaste del med tunnel- och brobygge.

Platser: Lötenkullen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

16 mars 2006

16 mars 2006

Dokumentation av byggena från järnvägen och österut, med bl.a. Brobyggen vid järnvägen och Gamla Uppsalagatan.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

13 mars 2006

13 mars 2006

Bilder från projektets västligaste del där tunnelbygge pågår vid Lötenkullen och GC-brobygge över Tycho Hedéns väg.

Platser: Lötenkullen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

6 mars 2006

6 mars 2006

Arbeten med gjutformen för norra tunnelröret vid Lötenkullen pågår.

Platser: Lötenkullen

31 januari 2006

31 januari 2006

Byggen pågår längs hela vägbygget. Tunnelbygge pågår vid Lötenkullen, brobyggen vid järnvägen och vid Gamla Uppsalagatan, Råbyvägens bro är färdiggjuten och vägportar byggs vid tennishallen.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

9 januari 2006

9 januari 2006

Tunnelbygget genom åsen vid Röbo fortskrider och den sista etappen av bottenplattan för norra tunnelröret håller på att armeras.

Platser: Lötenkullen

9 december 2005

9 december 2005

Bilder från hela byggområdet. Första etappen av tunnelfundamentet vid Lötenkullen har gjutits, liksom bron för Råbyvägen. Pålning sker också för bron vid Gamla Uppsalagatan.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

4 november 2005

4 november 2005

Gjutning av första etappen av tunnelfundamentet vid Lötenkullen närmar sig, samtidigt som grundvattenskydd läggs ut öster om åsen. Vid järnvägen/Vattholmavägen har rampen från Tycho Hedéns väg börjat byggas. Djupa schakter vid Gamla uppsalagatan förbereder den nya bron där. Broarna för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken och Råbyvägen börjar ta form liksom även Råbyvägens nya förlängda sträckning ut till cirkulationsplatsen med Bärbyleden.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

15 oktober 2005

15 oktober 2005

Bro- och tunnelarbeten, schakt- och förstärkningsarbeten pågår i hela byggområdet.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

2 oktober 2005

2 oktober 2005

Mer och mer förändras vid Lötens går, samtidigt som bygget av GC-bro över Tycho Hedéns väg har påbörjats.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

17 september 2005

17 september 2005

Tunnelbyggena vid Lötenkullen har nu kommit igång och trafiken på E4:an påverkas nu. Vidare pågår omvandling av området kringLötens gård och järnvägen.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen

25 augusti 2005

25 augusti 2005

Bilder från hela bygget. I väster gjuts hålet mitt i GC-tunneln under E4:an vid Röbo igen och förberedelser för trafikomledningar inför tunnelbygget vid Lötenkullen pågår. Kraftledningen i vägsträngningen tas ner vid passagen av järnvägen och Gamla Uppsalagatan har fått ny tillfällig sträckning. Brobyggen för GC-vägarna i östra delen av byggområdet har påbörjats, liksom arbeten med bron för Råbyvägen. Slutligen har även Österleden fått ny sträckning under sommaren.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

18 juni 2005

18 juni 2005

Tågtrafiken var åter avstängd under helgen och spontningsarbeten intill förbigångsspåret kunde utföras.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

8 juni 2005

8 juni 2005

Schaktarbeten pågår vid Lötens gård.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

27 maj 2005

27 maj 2005

Här finns bilder från nästan hela bygget. I väster har kraftledningen grävts ner och tågtrafiken trafikerar förbigångsspåret förbi byggarbetsplatsen. I övrigt pågår schaktarbeten och förstärkning med kalkcementpelare.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

22 maj 2005

22 maj 2005

Helgen 21-22 maj var tågtrafiken på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle avstängd, bl.a. för att kunna koppla in det tillfälliga förbigångsspåret vid Bärbyledsbygget. Det tillfälliga spåret kommer att användas under tiden järnvägsbroarna över den nya Bärbyleden byggs.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan

23 april 2005

23 april 2005

Nedgrävningen av kraftledningen längs den nya vägen fortskrider, samtidigt som förbigångsspåret för Ostkustbanan har fått räls och kontaktledningsstolpar.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen

15 april 2005

15 april 2005

Kraftledningen så går i vägreservatet skall grävas ner och diken för detta har gävts över Lötenkullen och längs Runebergsgatan

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

6 mars 2005

6 mars 2005

En skidtur genom vägreservatet för dokumentation. Denna vinter var den sista då man kunde åka skidor på åkrarna i vägreservatet.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan

12 februari 2005

12 februari 2005

Arbetena med förbigångsspår för järnvägen är nu i full gång och en del av Vattholmavägen har förvandlats till banvall.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

19 januari 2005

19 januari 2005

Vid passage genom byggområdet dokumenterades den gamla plankorsningen för vägen in till Lötens gård. Plankorsningen stängs i samband med bygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

12 januari 2005

12 januari 2005

Vägbygget börjar nu synas allt mer. Vattholmavägens nya tillfälliga sträckning har tagits i bruk och den enskilda vägen till Lötens gård har lagts om i ny sträckning under Vattholmavägen parallelt med E4:an.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

10 oktober 2004

10 oktober 2004

Denna dags bilder erbjuder en rundtur i det område där bärbyleden byggs, och här kan vi se lite hur det såg ut före bygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen

5 oktober 2004

5 oktober 2004

Vägbygget har nu kommit igång så smått. Det första mera synliga steget är att lägga om Vattholmavägen i en ny tillfällig sträckning förbi byggplatsen, detta för att kunna bygga broar för vägen och järnvägen.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

10 juni 2003

10 juni 2003

Med över ett år kvar till byggstart togs dessa bilder i närheten av den blivande vägen vid Vattholmavägen. Bilderna är nu några av de bilder i denna dokumentation som visar hur vägreservatet såg ut före vägbygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen