Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

2 oktober 2005

Mer och mer förändras vid Lötens går, samtidigt som bygget av GC-bro över Tycho Hedéns väg har påbörjats.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullen och huset som skall rivas på Lötens gård. (Bild-ID: 55-0154)
Vy från Vattholmavägen västerut i Bärbyledens sträckning. På andra sidan järnvägen kan man se att schaktning för Bärbyleden har inletts. (Bild-ID: 55-0155)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Förberedelserna har inletts för att bygga en bro för GC-väg från Löten mot Röbo över Tycho Hedéns väg i närheten av passsagen under Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0153)