Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Området omkring Ostkustbanan, d.v.s. Järnvägen mellan Uppsala och Gävle, och Vattholmavägen kommer att bli det mest brotäta området utefter den nya vägen. Här byggs broar för dubbelspårig järnväg, för Vattholmavägen samt för rampen som förbinder Tycho Hedéns väg med den nya vägen för trafik norrut/västerut. Under byggandet av broarna flyttas både järnvägen och Vattholmavägen till provisoriska förbifarter.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 2 september 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 14 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 2 oktober 2005, 17 september 2005, 25 augusti 2005, 18 juni 2005, 8 juni 2005, 27 maj 2005, 22 maj 2005, 23 april 2005, 15 april 2005, 6 mars 2005, 12 februari 2005, 19 januari 2005, 12 januari 2005, 10 oktober 2004, 5 oktober 2004, 10 juni 2003

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0646)
(Bild-ID: 55-0647)
(Bild-ID: 55-0648)
(Bild-ID: 55-0649)
(Bild-ID: 55-0650)
(Bild-ID: 55-0651)
(Bild-ID: 55-0652)
(Bild-ID: 55-0653)
(Bild-ID: 55-0654)
(Bild-ID: 55-0655)
(Bild-ID: 55-0656)
(Bild-ID: 55-0657)
(Bild-ID: 55-0658)
(Bild-ID: 55-0659)
(Bild-ID: 55-0660)
(Bild-ID: 55-0661)
(Bild-ID: 55-0662)

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0529)
(Bild-ID: 55-0530)
(Bild-ID: 55-0531)
(Bild-ID: 55-0532)
(Bild-ID: 55-0533)
(Bild-ID: 55-0534)
(Bild-ID: 55-0535)
(Bild-ID: 55-0536)
(Bild-ID: 55-0537)
(Bild-ID: 55-0538)
(Bild-ID: 55-0539)
(Bild-ID: 55-0540)
(Bild-ID: 55-0541)
(Bild-ID: 55-0542)
(Bild-ID: 55-0543)
(Bild-ID: 55-0544)

2 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0528)

30 juli 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0504)
(Bild-ID: 55-0505)
(Bild-ID: 55-0506)
(Bild-ID: 55-0507)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0743)
(Bild-ID: 55-0744)
(Bild-ID: 55-0745)
(Bild-ID: 55-0746)
(Bild-ID: 55-0747)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0469)
(Bild-ID: 55-0470)
(Bild-ID: 55-0471)
(Bild-ID: 55-0472)
(Bild-ID: 55-0473)

14 maj 2006

Datumsida | Upp
Bygget av järnvägsbro vid Vattholmavägen fortsätter, gjutformen syns här. (Bild-ID: 55-0448)
Gjutformssektioner står uppställda i schaktgropen. (Bild-ID: 55-0449)
Vy mot tunnelbygget vid Lötenkullen från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0450)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Spontningsarbeten mellan järnvägen och Vattholmavägens förbifart. (Bild-ID: 55-0443)
Spontningsarbeten mellan järnvägen och Vattholmavägens förbifart. (Bild-ID: 55-0444)
Bygget av järnvägsbron för Ostkustbanan går vidare med gjutformen för brons överbyggnad. (Bild-ID: 55-0445)
Vy från Vattholmavägen mot tunnelbygget vid Lötenkullen med dagvattendammen i förgrunden. (Bild-ID: 55-0446)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Vy från vattholmavägen mot tunnelbygget vid Lötenkullen. I förgrunden dagvattendammen vid järnvägen. (Bild-ID: 55-0410)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0411)
Bygget av järnvägsbron för Ostkustbanan går vidare. (Bild-ID: 55-0412)
Här kan man nu se att gjutformen för järnvägsbrons överbyggnad har börjat byggas. (Bild-ID: 55-0413)
Vy norrut från Vattholmavägens förbifart mot Nyby och rampen från Tycho Hedéns väg söderifrån. (Bild-ID: 55-0414)
Kalkcementpelare synlga i en av slänterna vid den nya vägen. (Bild-ID: 55-0415)
Vy österut från Vattholmavägen. Mer och mer av vägunderbyggnaden kommer på plats, men även material till bygget av GC-bron Dagermansgatan-Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0416)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Vy från Vattholmavägen österut. Nere till vänster syns anslutningen från Tycho Hedéns väg söderifrån. (Bild-ID: 55-0372)
Vy från Vattholmavägen västerut mot tunnelbygget vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0373)
Byggarbetsplatsen för den nya järnvägsbron för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0374)
Dagvattendammen väster om järnvägen mellan nuvarande E4 och den nya Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0375)
Bakom all stålspont kan vi här skymta järnvägsbrons norra brofäste. (Bild-ID: 55-0376)
Arbetsområdets djupa schakt är begränsat av stålspont. (Bild-ID: 55-0377)
Tågen passerar nära intill arbetsplatsen. (Bild-ID: 55-0378)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
Vy västerut från Vattholmavägen. Från vänster kommer nuvarande E4 och från höger ansluter den nya Bärbyleden. På andra sidan järnvägen mitt i bild syns den avskiljningsdamm för dagvatten som håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0286)
Bygget av järnvägsbron över Bärbyleden. Arbetena utförs i spontade schakt alldeles intill det tillfälliga förbigångsspåret. (Bild-ID: 55-0287)
En grävmaskin gräver upp schaktmassor ur det djupa schaktet. De grova horisontella stålrören i bakgrunden håller isär stålsponten så att den inte rasar in i schaktgropen. (Bild-ID: 55-0288)
Vy norrut från Vattholmavägen söder om den nya vägen. Området för den nya vägen är nu rensat och förberedande byggarbeten kan påbörjas även här. (Bild-ID: 55-0289)
Schaktning mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsalagatan. Närmast i bild har även krossmaterial lagts ut på den blivande vägsträckningen. (Bild-ID: 55-0290)
Vy västerut från Vattholmavägens förbifartsfäg. Området mellan järnvägen och förbifartsvägen är nu tomt. (Bild-ID: 55-0291)
Vy österut från Vattholmavägens förbifartsfäg. Här syns påfartsrampen för trafik norrut/västerut på Bärbyleden från Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0292)
Påfartsrampen från Tycho Hedéns väg svänger här in under sig själv och ut på Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0293)
Kraftledningsstolpen som stod uppe på Lötenkullen ligger nu på dess ostsluttning. (Bild-ID: 55-0294)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Vy österut från Vattholmavägen. Närmast på andra sidan järnvägen har men förutom brobygget också (till vänster i bild) förjat anlägga en dagvattendamm som skall vara en del av systemet för att skydda grundvattnet från föroreningar från vägen. (Bild-ID: 55-0242)
Bygget av järnvägsbroar för Ostkustbanan har påbörjats så smått. (Bild-ID: 55-0243)
Byggnaden omedelbart öster om Vattholmavägen i vägområdet har nu rivits. (Bild-ID: 55-0244)
Öster om Vattholmavägen pågår grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0245)
Ett och ett halvt rivningshotat hus återstår nu vid Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0246)
Rampen från Tycho Hedéns väg byggs nu även strax söder om Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0247)
Schaktning pågår ännu där rampen från Tycho Hedéns väg skall ansluta till Bärbyleden västerut. (Bild-ID: 55-0248)
Rampens kurva in under sig själv börjar nu bli synlig. (Bild-ID: 55-0249)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Förbigångsspåret på Ostkustbanan vid Bärbyledsbygget. På andra sidan järnvägen har bygget av järnvägsbroarna börjat. (Bild-ID: 55-0196)
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0197)
Ännu står det tre rivningsdrabbade husen kvar vid vägbygget. (Bild-ID: 55-0198)
Vy österut från Vattholmavägens korsning med Runebergsgatan. Förberedelserna har börjat för att bygga rampen från Tycho Hedéns väg, som här gör en sväng in under sig själv för att ansluta till Bärbyleden västerut. (Bild-ID: 55-0199)
Även här används förstärkning med kalkcementpelare. (Bild-ID: 55-0200)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Huset på Lötens gård som skulle rivas är nu borta och man har schaktat många meter ner i backen där det stod. (Bild-ID: 55-0172)

2 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullen och huset som skall rivas på Lötens gård. (Bild-ID: 55-0154)
Vy från Vattholmavägen västerut i Bärbyledens sträckning. På andra sidan järnvägen kan man se att schaktning för Bärbyleden har inletts. (Bild-ID: 55-0155)

17 september 2005

Datumsida | Upp
Träden är avverkade på gården mellan Vattholmavägens förbifart och Ostkustbanan. Husen skall rivas för att ge plats åt anslutningen söderifrån på Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0138)
Vy västerut i väglinjen från den tillfälliga förbifartsvägen på Vattholmavägen. Avverkning av träd har också utförts på Lötens gård. (Bild-ID: 55-0139)
Vy norrut mot den numera trädlösa gården mellan Vattholmavägens förbifart och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0140)
Arbetena mellan Ostkustbanan och Lötens gård gör att man inte riktigt känner igen sig på platsen. (Bild-ID: 55-0141)
Byggnaden på Lötens gård som liggermitt i väglinjen för den nya Bärbyleden och därmed kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0142)
Byggena intill Ostkustbanan sedda från västra sidan. (Bild-ID: 55-0144)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
rbeten med att riva kraftledningen i vägreservatet pågår, här alldeles intill Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0100)
Grundförstärkningsarbeten har utförts i området mellan Ostkustbanan och Lötens gård. (Bild-ID: 55-0101)
Tomma kraftledningsstolpar öster om Vattholmavägens förbifart genom byggområdet. (Bild-ID: 55-0102)
Avverkning av träd på gården mellan Vattholmavägens förbifart och dess ursprungliga sträckning. (Bild-ID: 55-0109)
Grävmaskenen tar tag om stammen och bryter av trädet som före detta hade sågats av delvis med motorsåg. (Bild-ID: 55-0110)

18 juni 2005

Datumsida | Upp
Stålspont slås ner intill förbigångsspåret för Ostkustbanan. Detta för att förstärka marken och skydda från sättningar i banvallen under arbetet med att bygga järnvägsbroarna över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0096)
Tågtrafiken var inställd Uppsala-Gävle denna helg, och förutom att slå spont passade man på att justera förbigångsspåret som nu varit i bruk ungefär en månad. (Bild-ID: 55-0097)
De inledande bortschaktningen av matjord är färdig vid Lötens gård och man har börjat förbereda för förstärkning av marken. (Bild-ID: 55-0098)
Vy från Vattholmavägens förbifart. Det "hål" som här syns i trädkronorna på Lötens gård visar var vägen kommer att gå. Allt till vänster om hålet bort till Tycho Hedéns väg (vars gatlyktor kan skymtas till vänster) skall tas bort för att ge plats åt en nedschaktad Bärbyled. (Bild-ID: 55-0099)

8 juni 2005

Datumsida | Upp
En schaktmaskin i aktion på åkern mellan Lötens gård och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0092)
Det nyss gröna fältet förvandlas till ett brunt. (Bild-ID: 55-0093)
Det bildas en väldig vall av jordmassor på norra sidan av arbetsområdet, och här och var ser man de gröna grässtråna i den bruna jorden. (Bild-ID: 55-0094)
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullenpassagen på E4 Tycho Hedéns väg. Inskränkningarna i framkomlighet på E4:an har börjat så smått i och med arpetena med att bygga om gång- och cykeltunneln under E4:an omedelbart öster om Röborondellen har börjat. (Bild-ID: 55-0095)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Nedgrävningen av kraftledningen är färdig på sträckan över Lötenkullen och mellan Ostkustbanan/Vattholmavägen och Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0089)
Den avverkade skogens frånvaro gör att man nu kan se husen på Dagermansgatan direkt från Vattholmavägen vid Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0090)
Ett X2000-tåg passerar på Ostkustbanan genom byggområdet på det nya förbigångsspåret som nu tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0091)

22 maj 2005

Datumsida | Upp
Det tillfälliga förbigångsspåret på Ostkustbanan i hörjd med Lötens gård har nu kopplats in. På den västra sidan av järnvägen har byggena ännu inte kommit igång på allvar. (Bild-ID: 55-0045)
Kontaktledningsarbeten på förbigångsspåret. Tågtrafiken Uppsala-Gävle var avstängd denna helg. (Bild-ID: 55-0046)
Den tillfälliga förbifartsvägen för Vattholmavägen, vy åt nordost. Efter avverkning av skog kan man nu se husen i Nyby. (Bild-ID: 55-0047)
Äldre byggnad i närheten av Vattholmavägen i vägreservatet. Denna kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0048)
Avverkade träd ligger på hög intill Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0049)

23 april 2005

Datumsida | Upp
Den nya Bärbyleden är utstakad över åkrerna kring Ostkustbanan och Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0041)
Det tillfälliga föbigångsspåret har nu försetts med räls och kontaktledningsstolpar. (Bild-ID: 55-0042)
Förbigångsspåret på Ostkustbanan vid Bärbyledsbygget är ännu inte spåret kopplats in. (Bild-ID: 55-0043)
Vy från Vattholmavägen mot Lötens gård. Det hus som skymtar längst till vänster (omedelbart till höger om järnvägssignalen i förgrunden) skall rivas och bärbyleden kommer att passera rakt över (eller snarare under) platsen där det står. (Bild-ID: 55-0044)

15 april 2005

Datumsida | Upp
Vy från Vattholmavägen måt Lötenkullen vid Röbo. Man har nu börjat gräva ner kraftledningen syns i bild. Jordkabeln går rakt över åsen i samma sträckning som luftledningen. (Bild-ID: 55-0028)
Kraftledningen grävs ner tvärs över fältet strax norr om Lötens gård. (Bild-ID: 55-0029)
Kraftledningen grävs ner alldeles intill Runebergsgatan öster om Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0030)
Vy österut från Vattholmavägen. De flesta träd på bilden kommer att tas bort för att ge plats åt den nya Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0031)

6 mars 2005

Datumsida | Upp
Översikt över arbetena vid Vattholmavägen, vy norrut. Banvallen för det tillfälliga järnvägsspåret är nu färdig. (Bild-ID: 55-0021)
Förbigångsspåret skall gå i en mjuk sväng förbi brobygget. Räls och kontaktledningsstolpar saknas ännu. (Bild-ID: 55-0022)

12 februari 2005

Datumsida | Upp
Vy norrut från Vattholmavägen strax norr om bron över Tycho Hedéns väg. Trafiken på Vattholmavägen går här på tillfällig förbifart genom byggplatsen. Den gamla Vattholmavägen har grävts upp och man förbereder det tillfälliga förbigångsspår på Ostkustbanan som skall användas när järnvägsbroarna över Bärbyleden skall byggas. (Bild-ID: 55-0016)
Från samma plats som föregående bild, men här vy åt sydväst. Förbigångsspåret skall här ansluta till befintlig järnväg. (Bild-ID: 55-0017)
Färdig underbyggnad till banvallen för förbigångsspåret. På andra sidan järnvägen ser man ännu inga spår av Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0018)
Ordentlig grundläggning är A och O när man skall bygga järnvägar och väg. Här är det grundläggning för Ostkustbanans förbigångsspår. (Bild-ID: 55-0019)
Jord- och lermassor har lagts upp på åkern öster om Vattholmavägen. I bakgrunden husen på Dagermansgatan. (Bild-ID: 55-0020)

19 januari 2005

Datumsida | Upp
Den gamla infarten till Lötens gård med plankorsning utan bommar över Ostkustbanan. Korsningen har nu stängs nu och i närheten skall broar för Ostkustbanan och Vattholmavägen byggas över den blivande Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0015)

12 januari 2005

Datumsida | Upp
Vattholmavägen har nu lagts om i tillfällig sträckning vid passagen av byggområdet. Ett tillfälligt järnvägsspår skall byggas där Vattholmavägen tidigare gick. (Bild-ID: 55-0014)

10 oktober 2004

Datumsida | Upp
Vy från Runebergsgatan söderut mot förbifartsvägen för Vattholmavägen som nu håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0010)
Åker som kommer att tas i anspråk. Fastigheten i träddungen mitt i bild skall rivas för att ge plats åt rampen från Tycho Hedéns väg. Vattholmavägen syns till vänster och dess förbifartsväg under byggnation kan skymtas till höger. (Bild-ID: 55-0011)
Vy från Vattholmavägen mot Lötens gård och Lötenkullen. Den nya vägen kommer att gå nära intill gården för att ansluta till Tycho Hedéns väg som kan skymtas till vänster i bild. (Bild-ID: 55-0012)

5 oktober 2004

Datumsida | Upp
Den tillfälliga förbifartsvägen för trafiken på Vattholmavägen förbi brobyggena för Ostkustbanan, Vattholmavägen och anslutningen från Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0002)
Vattholmavägen före byggenas start. Vy söderut in mot Uppsala. (Bild-ID: 55-0003)

10 juni 2003

Datumsida | Upp
Runebergsgatan längs vägreservatets norra sida. Vägen kommer att gå någonstans strax bakom trädridån som syns till höger. Kraftledningen kommer att grävas ner. (Bild-ID: 55-0000)
Vy från Vatthomavägen norr om den nya vägens sträckning mot Lötens gård och Lötenkullen. Den nya vägen skall byggas bakom gården. (Bild-ID: 55-0001)