Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

17 september 2005

Tunnelbyggena vid Lötenkullen har nu kommit igång och trafiken på E4:an påverkas nu. Vidare pågår omvandling av området kringLötens gård och järnvägen.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen

Lötenkullen

Platssida | Upp
Trefiken på E4:an Tycho Hedéns väg samsas nu på södra körbanan under tiden det norra tunnelröret för tunneln genom Lötenkullen byggs. (Bild-ID: 55-0143)
Avverkade träd ligger på hög vid Lötens gård efter avverkningen inför vägbygget. (Bild-ID: 55-0145)
Vägbyggena österut sedda från Lötens gård. (Bild-ID: 55-0146)
Det norra körfältet på Tycho Hedéns väg är avspärrat och här pågår förberedelserna inför tunnelbygget. Genom Lötenkullen. Man bör väl egentligen använda termen överdäckning istället för tunnel, då det handlar om att bygga två "betongrör" och sedan återskapa åsen ovanpå dessa. (Bild-ID: 55-0147)
Platsen för tunneln genom Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0148)
Inför bygget av tunneln genom Lötenkullen har man sckaktat bort ett antal meter av åsen, vilket gör att det tillfälligt är så att "såret" i åsen är större. (Bild-ID: 55-0149)
Platsen för tunnelbygget sedd österut. Här kan man se var den gamla vägbanan gick och att en del av åsen har grävts bort. (Bild-ID: 55-0150)
Vy österut från en plats halvvägs upp på Lötenkullen. Här syns huset på Lötens gård som kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0151)
Omedelbart väster om tunnelarbetsplatsen måste E4-trafik norrut mot Gävle svänga av upp i Röborondellen. Rakt fram kommer man in på Bärbyleden 2 och väg 55/72 mot Norrköping/Sala. Trafik som kommer från väg 55/72 måste under detta skede av tunnelbygget köra upp i Röborondellen då det skulle bli alltför snävt att fläta samman trafiken på den lilla sträcka som syns i bild. (Bild-ID: 55-0152)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Träden är avverkade på gården mellan Vattholmavägens förbifart och Ostkustbanan. Husen skall rivas för att ge plats åt anslutningen söderifrån på Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0138)
Vy västerut i väglinjen från den tillfälliga förbifartsvägen på Vattholmavägen. Avverkning av träd har också utförts på Lötens gård. (Bild-ID: 55-0139)
Vy norrut mot den numera trädlösa gården mellan Vattholmavägens förbifart och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0140)
Arbetena mellan Ostkustbanan och Lötens gård gör att man inte riktigt känner igen sig på platsen. (Bild-ID: 55-0141)
Byggnaden på Lötens gård som liggermitt i väglinjen för den nya Bärbyleden och därmed kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0142)
Byggena intill Ostkustbanan sedda från västra sidan. (Bild-ID: 55-0144)