Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Lötenkullen

Vid passagen av åsen vid Röbo, d.v.s. Lötenkullen, finns projektets mest spektakulära delprojekt, nämligen tunnelbygget genom åsen. Mer korrekt handlar det om en överdäckning, d.v.s. först byggs en betongkonstruktion med två tunnelrör och sedan täcks konstruktionen över och åsen återställs över vägen. Här finns också bilder från passagen av Lötens gård.

Datum: 16 november 2006, 2 september 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 7 april 2006, 24 mars 2006, 17 mars 2006, 13 mars 2006, 6 mars 2006, 31 januari 2006, 9 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 17 september 2005, 25 augusti 2005, 23 april 2005

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0629)
(Bild-ID: 55-0630)
(Bild-ID: 55-0631)
(Bild-ID: 55-0632)
(Bild-ID: 55-0633)
(Bild-ID: 55-0634)
(Bild-ID: 55-0635)
(Bild-ID: 55-0636)
(Bild-ID: 55-0637)
(Bild-ID: 55-0638)
(Bild-ID: 55-0639)
(Bild-ID: 55-0640)
(Bild-ID: 55-0641)
(Bild-ID: 55-0642)
(Bild-ID: 55-0643)
(Bild-ID: 55-0644)
(Bild-ID: 55-0645)

2 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0520)
(Bild-ID: 55-0521)
(Bild-ID: 55-0522)
(Bild-ID: 55-0523)
(Bild-ID: 55-0524)
(Bild-ID: 55-0525)
(Bild-ID: 55-0526)
(Bild-ID: 55-0527)

30 juli 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0490)
(Bild-ID: 55-0491)
(Bild-ID: 55-0492)
(Bild-ID: 55-0493)
(Bild-ID: 55-0494)
(Bild-ID: 55-0495)
(Bild-ID: 55-0496)
(Bild-ID: 55-0497)
(Bild-ID: 55-0498)
(Bild-ID: 55-0499)
(Bild-ID: 55-0500)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0751)
(Bild-ID: 55-0752)
(Bild-ID: 55-0753)
(Bild-ID: 55-0754)
(Bild-ID: 55-0755)
(Bild-ID: 55-0756)
(Bild-ID: 55-0757)
(Bild-ID: 55-0758)
(Bild-ID: 55-0759)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
Tunnelbygget fortsätter och tre sektioner har nu gjutits. Vy från Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0451)
Den fjärde sektionen armeras nu. (Bild-ID: 55-0452)
(Bild-ID: 55-0453)
(Bild-ID: 55-0454)
(Bild-ID: 55-0455)
(Bild-ID: 55-0456)
(Bild-ID: 55-0457)
(Bild-ID: 55-0458)
(Bild-ID: 55-0459)
(Bild-ID: 55-0460)
(Bild-ID: 55-0461)
(Bild-ID: 55-0462)
(Bild-ID: 55-0463)
(Bild-ID: 55-0464)
(Bild-ID: 55-0465)
(Bild-ID: 55-0466)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Första etappen av norra tunnelröret är nu gjuten. (Bild-ID: 55-0395)
Den första etappen av tunneln är gjuten och gjutformen flyttas nu vidare. (Bild-ID: 55-0396)
En av gjutformens tre delar har nu flyttats till nästa position för förberedelse av en andra gjutning. (Bild-ID: 55-0397)
Armering i skarven mellan gjutetapperna av tunnelvalvet. (Bild-ID: 55-0398)
Vy åt sydost från Lötenkullen med översikt över byggena öster om åsen. (Bild-ID: 55-0399)
Det gjutna tunnelröret sett västerifrån i vägnivå. (Bild-ID: 55-0400)
Närmare bild av den nygjutna delen av tunneln. Ännu är tunneln ganska kort. (Bild-ID: 55-0401)
Detalj av den norra sidan av västra tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0402)
Detalj av mittdelen av västra tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0403)

24 mars 2006

Datumsida | Upp
Den i princip färdiga gjutformen för norra tunnelrörets första etapp. (Bild-ID: 55-0388)
Gjutformen för norra tunnelrörets första del sett från Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0389)
Ännu är formen inte riktigt färdig vid stödmuren vid mynningen. (Bild-ID: 55-0390)
Bottenplattan för stödmuren på norra sidan väster om tunneln är färdiggjuten. (Bild-ID: 55-0391)
Västra tunnelmynningen sedd från vägens norra sida. (Bild-ID: 55-0392)
Detalj av gjutformen för tunneln. (Bild-ID: 55-0393)
Detalj av gjutformen för tunneln. (Bild-ID: 55-0394)

17 mars 2006

Datumsida | Upp
Gjutformen för gjutning av den första etappen av det norra tunnelröret vid Lötenkullen är nästan färdig. Här syns den västra tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0382)

13 mars 2006

Datumsida | Upp
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från ösetr från en plats på södra sidan av Tycho Hedéns väg E4. (Bild-ID: 55-0323)
Första etappens gjutform börjar bli färdig. (Bild-ID: 55-0324)
E4-trafiken går tätt inpå byggområdet i den trånga passagen vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0325)
Här används de träkonstruktioner som tidigare kunde ses liggande vid bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0326)
Tunnelns västra mynning. I förgrunden väg E4. (Bild-ID: 55-0327)
I detta första skede byggs det norra tunnelröret samt en del av det södra rörets valv. (Bild-ID: 55-0328)
Det norra tunnelröret. Gjutformen kommer sedan att flyttas allt eftersom resten av tunneln skall gjutas. (Bild-ID: 55-0329)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från ovan. (Bild-ID: 55-0330)
Övriga delen av tunnelns gjutna bottenplatta utnyttjas till fullo som uppställningsplats för byggmaterial. (Bild-ID: 55-0331)
Vid tunnelmynningen blir tunnelröret något "avrundat". (Bild-ID: 55-0332)
En sidovägg konstrueras vid tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0333)
Vy från Lötenkullen mot Löten och den nya vägen mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0334)
Vy från Lötenkullen österut mot Bärbyledsbyggena. (Bild-ID: 55-0335)

6 mars 2006

Datumsida | Upp
Gjutformen för tunnelns överbyggnad börjar ta form. (Bild-ID: 55-0319)
Överdelen till tunneln kommer att gjutas i flera etapper. Gjutformen kan flyttas allt eftersom gjutningen fortskrider. (Bild-ID: 55-0320)
Snöröjning ovanpå tunnelgjutformen. (Bild-ID: 55-0321)
Större delen av tunnelbottenplattan får vänta på överbyggnad i denna första etapp. (Bild-ID: 55-0322)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
En del av en kraftleningsstolpe ligger på Lötenkullens västra sluttning sedan karfledningen har rivits även över Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0275)
Lötenkullen sedd västerifrån från gång- och cykelbanan mot Gamla Uppsala. Kraftledningen över åsen är riven. (Bild-ID: 55-0276)
Lötenkullens östre sluttning sedd uppifrån. Kraftledningsstolpen som stod högst upp på åsen ligger nu nervält i sluttningen. (Bild-ID: 55-0277)
Överdelen av den västligaste kraftledningsstolpen på Lötenkullens västra sida ligger på marken. Stolpen stod på andra sidan cykelbanan i bildens nederkant. (Bild-ID: 55-0278)
Bottenplattan för norra tunnelröret genom Lötenkullen håller på att ta form. Den tredje etappen av bottenplattan håller på att armeras. (Bild-ID: 55-0279)
Förberedelse för gjutning av tredje etappen av norra tunnelrörets bottenplatta. Armeringsjärnen längst ut till vänster skall gjutas in i tunnelns yttervägg. (Bild-ID: 55-0280)
På norra sidan av vägen på västra sidan om tunneln skall en stödmur byggas, vilket här förbereds. (Bild-ID: 55-0281)
Armering av den sista delen av norra tunnelrörets bottenplatta. (Bild-ID: 55-0282)
Under bygget av tunneln vid Lötenkullen leds trafiken på Bärbyleden från Sala/Enköpingshållet upp i rondellen i trafikplats Röbo för att möta E4-trafiken norrifrån där. Därför är den södra körbanan på bärbyleden genom trfikplatsen inte snöröjd. (Bild-ID: 55-0283)
Vy från Lötenkullen mot Löten och de stora schaktarbeten som nu utförs mellan Vattholmavägen mitt i bild och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0284)
Byggena österut sett från Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0285)

9 januari 2006

Datumsida | Upp
Byggarbetsplatsen vid Lötenkullen sedd söderifrån, i förgrunden nuvarande E4. Armering av den tredje och sista delen av bottenplattan håller på att gjutas. Då det norra tunnelröret är färdigt kommer trafiken ledas genom tunneln och sedan kan arbetet med det södra röret påbörjas. (Bild-ID: 55-0271)
Under mittväggen mellan de båda tunnelrören är bottenplattan extra tjock. I detta skede gjuts den norra grundare och den mellersta djupare delen av bottenplattan. Den södra grundare delen gjuts när det norra tunnelröret är färdigt. (Bild-ID: 55-0272)
Den västra delen av bottenplattan är färdigställd. Här syns armering för norra rörets väggar (yttervägg längst bort samt mellanvägg närmast). (Bild-ID: 55-0273)
Tunnelarbetena sedda från sydväst. I bakgrunden syns en kraftledningsstolpe med nedklippta ledningar som snart skall rivas helt. (Bild-ID: 55-0274)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Tunnelbyggena vid Lötenkullen fortskrider, en första etapp av bottenplattan har nu gjutits. (Bild-ID: 55-0232)
Den flyttbara byggkranen har flyttats in på den nygjutna plattan och arbetet med nästa etapp har påbörjats. (Bild-ID: 55-0233)
Tunnelbygget från ovan. (Bild-ID: 55-0234)
Armering av den andra etappen av bottenplattan. (Bild-ID: 55-0235)
Ytterligare en del av bottenplattan återstår sedan att gjuta. (Bild-ID: 55-0236)
Öster om tunnelbygget har nu vägen börjat ta form. (Bild-ID: 55-0237)
Bärbyleden mellan Lötenkullen och Ostkustbanan sedd från Tycho Hedéns vägs södra sida. (Bild-ID: 55-0238)
Slänten vid Lötens gård håller på att justeras. (Bild-ID: 55-0239)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Vid tunnelbyggena genom Lötenkullen har man nu börjat med gjutform och armering av bottenplattan. (Bild-ID: 55-0178)
Öster om tunnelbyggena har man lagt ut grundvattenskydd. (Bild-ID: 55-0179)
Detalj av gjutformen vid tunnelbygget. (Bild-ID: 55-0180)
Vy österut från Lötenkullen. Kabeldiket för den nedgrävda kraftledningen är nu igengrävt, men de tre västligaste stolparna med ledningar står fortfarande. (Bild-ID: 55-0181)
Vy österut från lötenkullen, översikt över arbetena med den nya vägen. De två broprojekt som kan skymtas är närmast GC-bron Kastellparken-Lagerlöfsgatan och bakom denna bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0182)
Vy österut mot Lötens gård och Löten, och vägbygget mellan dessa. Längst till höger i bild kan man också se stålspånt slagen i marken som har samband med byggandet av järnvägsbroar för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0183)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett uppifrån. (Bild-ID: 55-0184)
Armeringen är en mycket viktig del vid bygget av tunneln. (Bild-ID: 55-0185)
Grundvattenskyddet som har lagts ut öster om den blivande tunnelpassagen genom åsen. (Bild-ID: 55-0186)
Grundvattenskyddet öster om åsen, här sett västerut. (Bild-ID: 55-0187)
Vattenskyddet färst i kanterna med bockade metallstänger som slås ner genom materialet. (Bild-ID: 55-0188)
En grävmaskin i backen mellan Ostkustbanan och Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0189)
Det blir en ganska kraftig stigning mellan passagen under Ostkustbanan och tunneln genom Lötenkullen på den nya vägen. (Bild-ID: 55-0190)
Den tillfälliga vägen till Lötens gård passerar nu tvärs över schakten för den nya vägen. (Bild-ID: 55-0191)
Bullerskyddsvallen vid Lötens gård börjar anta sitt mera slutgiltiga utseende. (Bild-ID: 55-0192)
Allra närmast Ostkustbanan har man inte schaktat ut alla lermassor ännu. (Bild-ID: 55-0193)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Schaktningen för Bärbyleden vid Lötens gård sedd från södra sidan av Tycho Hedéns väg. Den tillfälliga vägen till Lötens gård syns också gå tvärs över vägområdet. (Bild-ID: 55-0173)
På platsen där det rivna huset stod finns nu bara en djup grop med en hög slänt upp till Lötens gård. (Bild-ID: 55-0174)
Vy mot tunnelbyggesarbetena vid Lötenkullen från södra sidan av Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0175)
Gutformen till grundplattan för det norra tunnelröret har börjat byggas. Vy österut. (Bild-ID: 55-0176)
Vy österut från tunnelbyggena vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0177)

17 september 2005

Datumsida | Upp
Trefiken på E4:an Tycho Hedéns väg samsas nu på södra körbanan under tiden det norra tunnelröret för tunneln genom Lötenkullen byggs. (Bild-ID: 55-0143)
Avverkade träd ligger på hög vid Lötens gård efter avverkningen inför vägbygget. (Bild-ID: 55-0145)
Vägbyggena österut sedda från Lötens gård. (Bild-ID: 55-0146)
Det norra körfältet på Tycho Hedéns väg är avspärrat och här pågår förberedelserna inför tunnelbygget. Genom Lötenkullen. Man bör väl egentligen använda termen överdäckning istället för tunnel, då det handlar om att bygga två "betongrör" och sedan återskapa åsen ovanpå dessa. (Bild-ID: 55-0147)
Platsen för tunneln genom Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0148)
Inför bygget av tunneln genom Lötenkullen har man sckaktat bort ett antal meter av åsen, vilket gör att det tillfälligt är så att "såret" i åsen är större. (Bild-ID: 55-0149)
Platsen för tunnelbygget sedd österut. Här kan man se var den gamla vägbanan gick och att en del av åsen har grävts bort. (Bild-ID: 55-0150)
Vy österut från en plats halvvägs upp på Lötenkullen. Här syns huset på Lötens gård som kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0151)
Omedelbart väster om tunnelarbetsplatsen måste E4-trafik norrut mot Gävle svänga av upp i Röborondellen. Rakt fram kommer man in på Bärbyleden 2 och väg 55/72 mot Norrköping/Sala. Trafik som kommer från väg 55/72 måste under detta skede av tunnelbygget köra upp i Röborondellen då det skulle bli alltför snävt att fläta samman trafiken på den lilla sträcka som syns i bild. (Bild-ID: 55-0152)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
Gjutning vid vägporten för GC-vägen mellan Svartbäcken och Röbo på Tycho Hedéns väg omedelbart öster om Röborondellen och alldeles intill platsen där tunneln genom Lötenkullen skall byggas. Vägporten hadde tidigare en öppning mellan de båda körbanorna, men denna gjuts nu igen. (Bild-ID: 55-0103)
Något begränsad framkomlighet på GC-vägen Svartbäcken-Röbo då gjutformen hålls på plats med byggställningar. (Bild-ID: 55-0104)
Delvis nerriven kraftledning vid Lötens gård. I en första etapp revs kraftledningen mellan Lötens gård och GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. Här korsar nämligen den gamla kraftledningens sträckning och den nya Bärbyledens sträckning varandra. (Bild-ID: 55-0105)
Gjutningsarbetena omedelbart öster om Röborondellen, nu sedda från öster från platsen där dunneln genom Lötenkullen skall byggas. (Bild-ID: 55-0106)
Arbeten i diket på södergående körbana på Tycho Hedéns väg strax öster om Lötenkullen. Ttunneln genom åsen skall byggas i två etapper, först det norra tunnelröret, sedan det södra. Under tiden det norra röret byggs kommer all trafik att gå på den södra körbanan, där då också en del av diket måste tas i anspråk. (Bild-ID: 55-0107)
Fortsatta arbeten längs Tycho Hedéns väg inför trafikomläggningen vid tunnelbygget. (Bild-ID: 55-0108)

23 april 2005

Datumsida | Upp
Lötenkullen med kraftledningen över åsen. I förgrunden gång- och cykelbanan under Tycho Hedéns väg omedelbart öster om Röborondellen. (Bild-ID: 55-0032)
Jordkablarna för kraftledningen finns nu på plats i jorden, här på västsidan av Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0033)
Vy västerut från Lötenkullen mot Röborondellen och Bärbyleden 2, en väg som är utformad på ungefär samma sätt som den tredje etappen av Bärbyleden kommer att vara. (Bild-ID: 55-0034)
Vy österut från Lötenkullen med den gamla luftledningen och de nya jordkablarna. (Bild-ID: 55-0035)
Vy från Lötenkullen österut. Från lötenkullen kan man se större delen av byggarbetena för Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0036)
Lötenkullen delvis i genomskärning i kabeldiket över åsen. (Bild-ID: 55-0037)
Vy från Lötenkullen mot Tycho Hedéns väg. Detta är idag en hårt trafikerad väg som när Bärbyleden och den nya motorvägen utanför Uppsala öppnas kommer att bli rejält avlastad. (Bild-ID: 55-0038)
Utsikt från Lötenkullen mot Lötens gård. Det gula huset på andra sidan järnvägen samt skogen till vänster om detta kommer att tas bort för att ge plats åt den nya vägen. (Bild-ID: 55-0039)
Vy västerut längs Tycho Hedéns väg vid Lötens gård och Lötenkullen. Här kommer den nya vägen att ansluta till Tycho Hedéns väg. Dessutom kommer Lötenkullen att överdäckas så att vägen går i tunnel genom åsen. (Bild-ID: 55-0040)