Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Lötenkullen, 17 september 2005: Omedelbart väster om tunnelarbetsplatsen måste E4-trafik norrut mot Gävle svänga av upp i Röborondellen. Rakt fram kommer man in på Bärbyleden 2 och väg 55/72 mot Norrköping/Sala. Trafik som kommer från väg 55/72 måste under detta skede av tunnelbygget köra upp i Röborondellen då det skulle bli alltför snävt att fläta samman trafiken på den lilla sträcka som syns i bild. (Bild-ID: 55-0152)