Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Med början hösten 2004 och fram till hösten 2007 byggdes den sista etappen av den norra förbifarten runt Uppsala, Bärbyleden 3. Trafikledens första etapp mellan Berthåga och Librobäck byggdes i början av 70-talet och den andra etappen mellan Librobäck och Röbo byggdes 1995 efter många långa diskussioner. Den tredje etappen går från Röborondellen längs den gamla E4-sträckningen mellan stadsdelarna Löten och Nyby ut till den nya motorvägen utanför staden. Bärbyleden 3 invigdes i samband med att den nya motorvägen invigdes i oktoer 2007.

Det finns olika sätt att titta på bilderna på denna hemsida. Enklast är att välja antingen "Platser" eller "Datum" i menyn till vänster. Väljer man "Platser" kommer man till en sida med en förteckning över de platser som har dokumenterats. Dessa leder i sin tur till olika platssidor, på vilka man kan se hur bygget på en specifik plats har framskridit över tiden. Motsvarande gäller för "Datum", där datumsidorna visar hur bygget på olika platser såg ut ett visst datum.

Både datum- pch platssidorna innehåller miniatyrbilder. Klicka på dessa för att visa bilden i bildvisaren. Bilderna finns i två storlekar växla storlek på bilden genom att klicka på den i bildvisaren. Bildvisaren kan också användas för att bläddra igenom bilderna, sorterade efter plats eller datum.

Lötenkullen, 25 juni 2006: (Bild-ID: 55-0753)