Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Platser

Platslistan är en lista med länkar till olika platssidor, d.v.s. sidor på vilka man kan se hur det ser ut på en specifik plats under byggets gång. Här finns för varje plats en kort beskrivning av vad som byggs på platsen och vad som sorteras in under denna plats i dokumentationen. Klicka på platsen eller bilden för att komma till respektive platssida. Vill man mer specifikt se bilder från ett speciellt datum finns också snabblänkar till de datum då bilder tagits på den aktuella platsen.

Lötenkullen

Lötenkullen

Vid passagen av åsen vid Röbo, d.v.s. Lötenkullen, finns projektets mest spektakulära delprojekt, nämligen tunnelbygget genom åsen. Mer korrekt handlar det om en överdäckning, d.v.s. först byggs en betongkonstruktion med två tunnelrör och sedan täcks konstruktionen över och åsen återställs över vägen. Här finns också bilder från passagen av Lötens gård.

Datum: 16 november 2006, 2 september 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 7 april 2006, 24 mars 2006, 17 mars 2006, 13 mars 2006, 6 mars 2006, 31 januari 2006, 9 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 17 september 2005, 25 augusti 2005, 23 april 2005

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Området omkring Ostkustbanan, d.v.s. Järnvägen mellan Uppsala och Gävle, och Vattholmavägen kommer att bli det mest brotäta området utefter den nya vägen. Här byggs broar för dubbelspårig järnväg, för Vattholmavägen samt för rampen som förbinder Tycho Hedéns väg med den nya vägen för trafik norrut/västerut. Under byggandet av broarna flyttas både järnvägen och Vattholmavägen till provisoriska förbifarter.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 2 september 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 14 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 2 oktober 2005, 17 september 2005, 25 augusti 2005, 18 juni 2005, 8 juni 2005, 27 maj 2005, 22 maj 2005, 23 april 2005, 15 april 2005, 6 mars 2005, 12 februari 2005, 19 januari 2005, 12 januari 2005, 10 oktober 2004, 5 oktober 2004, 10 juni 2003

GC-väg över Tycho Hedéns väg

GC-väg över Tycho Hedéns väg

En gång- och cykelväg över Tycho Hedéns väg byggs strax öster om Vattholmavägen för att ansluta gång- och cykelvägen genom von Bahrska häcken med Vattholmavägen och därmed också västerut mot Röbo.

Datum: 16 november 2006, 2 september 2006, 31 juli 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 24 mars 2006, 17 mars 2006, 16 mars 2006, 13 mars 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 2 oktober 2005, 12 januari 2005

GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan

GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan

En gång- och cykelväg på bro byggs över Bärbyleden från Dagermansgatan och norrut till Runebergsgatan.

Datum: 3 september 2006, 25 juni 2006, 4 november 2005, 10 oktober 2004

Gamla Uppsalagatan

Gamla Uppsalagatan

Gamla Uppsalagatan passerar på bro över Bärbyleden i markplanet och Bärbyleden är därför nerschaktad ganska djupt här. Bron planerades först som en "grön bro" med buskar och planteringar, något som dock utgick i ett sent skede av ekonomiska skäl.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005, 22 maj 2005, 6 mars 2005, 10 oktober 2004

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Gång- och cykelvägen mellan Kastellparken i Nyby och Lagelöfsparken i Löten kommer att gå på bro över den nya Bärbyleden. För att inte få för kraftiga lutningar flyttas också Runebergsgatan norrut vid passagen av GC-vägen.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 2 juni 2006, 19 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005

Råbyvägen

Råbyvägen

Råbyvägen byggs på bro över Bärbyleden och området kring denna bro dokumenteras här. Råbyvägen kommer sedan att förlängas åt nordost för att ansluta till Bärbyleden i höjd med Österleden.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 2 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005, 10 oktober 2004

GC-väg Nyby-Gränby

GC-väg Nyby-Gränby

GC-vägen mellan Gränby och Nyby i höjd med tennishallen förläggs i tunnel under Bärbyleden som här närmar sig markplanet. GC-vägen går också under förlängningen av Råbyvägen närmare Nyby.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005

Österleden

Österleden

Vid Österleden byggs en cirkulationsplats med anslutning för trafik till/från Österleden och Råbyleden i samma plan till Bärbyleden. Här dokumenteras också den sista delen av vägen österut ut till Trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen.

Datum: 3 september 2006, 31 juli 2006, 2 juni 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005