Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

GC-väg över Tycho Hedéns väg

En gång- och cykelväg över Tycho Hedéns väg byggs strax öster om Vattholmavägen för att ansluta gång- och cykelvägen genom von Bahrska häcken med Vattholmavägen och därmed också västerut mot Röbo.

Datum: 16 november 2006, 2 september 2006, 31 juli 2006, 30 juli 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 24 mars 2006, 17 mars 2006, 16 mars 2006, 13 mars 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 2 oktober 2005, 12 januari 2005

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0623)
(Bild-ID: 55-0624)
(Bild-ID: 55-0625)
(Bild-ID: 55-0626)
(Bild-ID: 55-0627)
(Bild-ID: 55-0628)

2 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0516)
(Bild-ID: 55-0517)
(Bild-ID: 55-0518)
(Bild-ID: 55-0519)

31 juli 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0515)

30 juli 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0501)
(Bild-ID: 55-0502)
(Bild-ID: 55-0503)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0748)
(Bild-ID: 55-0749)
(Bild-ID: 55-0750)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0467)
(Bild-ID: 55-0468)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Bygget av bron för gång- och cykelvägen över Tycho Hedéns väg går vidare och mittstödet är färdigt. (Bild-ID: 55-0447)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Kapade pålar vid det södra brofästet för GC-bron över Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0404)
Även vid det norra brofästet har nu pålarna kapats. (Bild-ID: 55-0405)
Arbetena vid GC-brons mittstöd pågår. I förgrunden den något flyttade Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0406)
En cylindrisk form ligger vid Tyckho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0407)
Den västra uppfarten för gång- och cykelvägen över Tycho Hedéns väg har byggts på med krossmassor. (Bild-ID: 55-0408)
Arbetsområdet vid bygget av GC-vägen över Tycho Hedéns väg sett från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0409)

24 mars 2006

Datumsida | Upp
En förbifart vid GC-vägsbrobygget är nu målad på Tycho Hedéns väg, men ännu går trafiken som vanligt. (Bild-ID: 55-0383)
Det är svårt att följa vägmarkeringarna ännu. (Bild-ID: 55-0384)
Betongpålar vid GC-brons södra fäste. (Bild-ID: 55-0385)
På Tycho Hedéns vägs norrgående körfält har en markering gjorts där brons mittstöd skall byggas. Det norrgående körfältet skall senare svänga av vid bron för att ansluta till Bärbyleden och den trafiken kommer därmed att gådär betongblocken nu ligger. (Bild-ID: 55-0386)
Pålning har nu utförts även vid GC-brons norra brofäste. (Bild-ID: 55-0387)

17 mars 2006

Datumsida | Upp
Pålning ska påbörjas även vid det norra brofästet. (Bild-ID: 55-0380)
Nedslagna betongpålar vid det södra brofästet till GC-vägsbron. (Bild-ID: 55-0381)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Arbeten på nuvarande E4 Tycho Hedéns väg vid GC-vägsbron omedelbart öster om Vattholmavägen. Vid bygget behöver trafiken flyttas något varför en del av diket tas i anspråk.Dessutom pågår pålning vid det södra brofästet till höger. (Bild-ID: 55-0379)

13 mars 2006

Datumsida | Upp
Förberedelse för det södra brofästet till GC-bron över Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0336)
Även vid norra brofästet pågår förberedelser för bygget. (Bild-ID: 55-0337)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Ramper för den nya GC-bron över Tycho Hedéns väg öster om järnvägen har ny börjat byggas på båda sidor av vägen. (Bild-ID: 55-0240)
Ramperna har byggts, men ännu har inte själva brobygget över den mycket trafikerade vägen börjat. (Bild-ID: 55-0241)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Rampen för trafik från Tycho Hedéns väg till Bärbyleden västerut har börjat byggas vid Tycho Hedéns väg strax öster om Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0194)
Vy åt sydost från Vattholmavägen över Tycho Hedéns väg. Här under bro kommer det att bli enkelriktat då nordvästgående trafik viker av på rampen som byggs till vänster. (Bild-ID: 55-0195)

2 oktober 2005

Datumsida | Upp
Förberedelserna har inletts för att bygga en bro för GC-väg från Löten mot Röbo över Tycho Hedéns väg i närheten av passsagen under Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0153)

12 januari 2005

Datumsida | Upp
Vy norrut från Vattholmavägen strax söder om passagen av Tycho Hedéns väg. Då järnvägs- och vägbroar skall byggas där den gamla utfarten från Lötens gård låg, har man byggt en tillfällig väg under järnvägen och Vattholmavägen parallellt med Tycho Hedéns väg (E4) som sedan ansluter till Vattholmavägen strax norr om viadukten. (Bild-ID: 55-0013)