Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

24 mars 2006

Tunnelbygget vid Lötenkullen fortskrider och gjutning av en första etapp av tunnelvalvet närmar sig.

Platser: Lötenkullen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

Lötenkullen

Platssida | Upp
Den i princip färdiga gjutformen för norra tunnelrörets första etapp. (Bild-ID: 55-0388)
Gjutformen för norra tunnelrörets första del sett från Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0389)
Ännu är formen inte riktigt färdig vid stödmuren vid mynningen. (Bild-ID: 55-0390)
Bottenplattan för stödmuren på norra sidan väster om tunneln är färdiggjuten. (Bild-ID: 55-0391)
Västra tunnelmynningen sedd från vägens norra sida. (Bild-ID: 55-0392)
Detalj av gjutformen för tunneln. (Bild-ID: 55-0393)
Detalj av gjutformen för tunneln. (Bild-ID: 55-0394)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
En förbifart vid GC-vägsbrobygget är nu målad på Tycho Hedéns väg, men ännu går trafiken som vanligt. (Bild-ID: 55-0383)
Det är svårt att följa vägmarkeringarna ännu. (Bild-ID: 55-0384)
Betongpålar vid GC-brons södra fäste. (Bild-ID: 55-0385)
På Tycho Hedéns vägs norrgående körfält har en markering gjorts där brons mittstöd skall byggas. Det norrgående körfältet skall senare svänga av vid bron för att ansluta till Bärbyleden och den trafiken kommer därmed att gådär betongblocken nu ligger. (Bild-ID: 55-0386)
Pålning har nu utförts även vid GC-brons norra brofäste. (Bild-ID: 55-0387)