Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

13 mars 2006

Bilder från projektets västligaste del där tunnelbygge pågår vid Lötenkullen och GC-brobygge över Tycho Hedéns väg.

Platser: Lötenkullen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

Lötenkullen

Platssida | Upp
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från ösetr från en plats på södra sidan av Tycho Hedéns väg E4. (Bild-ID: 55-0323)
Första etappens gjutform börjar bli färdig. (Bild-ID: 55-0324)
E4-trafiken går tätt inpå byggområdet i den trånga passagen vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0325)
Här används de träkonstruktioner som tidigare kunde ses liggande vid bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0326)
Tunnelns västra mynning. I förgrunden väg E4. (Bild-ID: 55-0327)
I detta första skede byggs det norra tunnelröret samt en del av det södra rörets valv. (Bild-ID: 55-0328)
Det norra tunnelröret. Gjutformen kommer sedan att flyttas allt eftersom resten av tunneln skall gjutas. (Bild-ID: 55-0329)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från ovan. (Bild-ID: 55-0330)
Övriga delen av tunnelns gjutna bottenplatta utnyttjas till fullo som uppställningsplats för byggmaterial. (Bild-ID: 55-0331)
Vid tunnelmynningen blir tunnelröret något "avrundat". (Bild-ID: 55-0332)
En sidovägg konstrueras vid tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0333)
Vy från Lötenkullen mot Löten och den nya vägen mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0334)
Vy från Lötenkullen österut mot Bärbyledsbyggena. (Bild-ID: 55-0335)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Förberedelse för det södra brofästet till GC-bron över Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0336)
Även vid norra brofästet pågår förberedelser för bygget. (Bild-ID: 55-0337)