Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

19 april 2006

Bilder från byggena från järnvägen och österut. Brobyggena vid järnvägen och Gamla Uppsalagatan. Bron för Råbyvägen är nu färdiggjuten.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Spontningsarbeten mellan järnvägen och Vattholmavägens förbifart. (Bild-ID: 55-0443)
Spontningsarbeten mellan järnvägen och Vattholmavägens förbifart. (Bild-ID: 55-0444)
Bygget av järnvägsbron för Ostkustbanan går vidare med gjutformen för brons överbyggnad. (Bild-ID: 55-0445)
Vy från Vattholmavägen mot tunnelbygget vid Lötenkullen med dagvattendammen i förgrunden. (Bild-ID: 55-0446)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Bygget av bron för gång- och cykelvägen över Tycho Hedéns väg går vidare och mittstödet är färdigt. (Bild-ID: 55-0447)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Gjutformen för överbyggnaden på bron vid Gamla Uppsalagatan byggs. Vy norrifrån. (Bild-ID: 55-0441)
Bron för Gamla Uppsalagatan sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0442)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Runebergsgatans omläggning vid passagen av GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0440)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Släntjustering pågår strax söder om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0437)
Markarbeten pågår under dn nya bron för Råbyvägen, här vid det norra brofästet. (Bild-ID: 55-0438)
Släntjustering under den södra delen av Råbyvägens bro över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0439)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Vy österut från gång- och cykelvägen Nyby-Gränby. Den nya vägporten för GC-vägen under Bärbyleden skymtar mitt i bild. I bakgrunden cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0430)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0431)
Träkonstruktiner som använts vid bygget av Råbyvägens bro i bakgrunden ligger nu upplagda i vägområdet. (Bild-ID: 55-0432)
GC-vägen som ska byggas söderifrån via Råbyvägens bro skall ansluta till GC-vägen Nyby-Gränby strax norr om Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0433)
Den förlängda råbyvägen byggs parallellt med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0434)
Uppfarten till Råbyvägens bro över Bärbyleden på norra sidan. (Bild-ID: 55-0435)
Råbyvägens fortsättning upp mot Österleden börjar ta form. (Bild-ID: 55-0436)