Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Gång- och cykelvägen mellan Kastellparken i Nyby och Lagelöfsparken i Löten kommer att gå på bro över den nya Bärbyleden. För att inte få för kraftiga lutningar flyttas också Runebergsgatan norrut vid passagen av GC-vägen.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 2 juni 2006, 19 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0673)
(Bild-ID: 55-0674)
(Bild-ID: 55-0675)
(Bild-ID: 55-0676)
(Bild-ID: 55-0677)
(Bild-ID: 55-0678)
(Bild-ID: 55-0679)
(Bild-ID: 55-0680)
(Bild-ID: 55-0681)
(Bild-ID: 55-0682)
(Bild-ID: 55-0683)
(Bild-ID: 55-0684)
(Bild-ID: 55-0685)
(Bild-ID: 55-0686)
(Bild-ID: 55-0687)
(Bild-ID: 55-0688)
(Bild-ID: 55-0689)
(Bild-ID: 55-0690)
(Bild-ID: 55-0691)
(Bild-ID: 55-0692)
(Bild-ID: 55-0693)
(Bild-ID: 55-0694)
(Bild-ID: 55-0695)

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0552)
(Bild-ID: 55-0553)
(Bild-ID: 55-0554)
(Bild-ID: 55-0555)
(Bild-ID: 55-0556)
(Bild-ID: 55-0557)
(Bild-ID: 55-0558)
(Bild-ID: 55-0559)
(Bild-ID: 55-0560)
(Bild-ID: 55-0561)
(Bild-ID: 55-0562)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0707)
(Bild-ID: 55-0731)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0489)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Runebergsgatans omläggning vid passagen av GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0440)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Anslutningarna till bron för gång- och cykelvägen Kastellparken-Lagerlöfsparken börjar ta form, men ännu viker GC-vägen av till höger norrut mot Nyby. (Bild-ID: 55-0368)
Runebergsgatans norra sida vid passagen över GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. Runebergsgatan läggs om till en sträckning omedelbart bortom trappan till höger i bild och vägporten slopas. (Bild-ID: 55-0371)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
Schaktarbeten vid Runebergsgatan i höjd med Kastellparken. Runebergsgatan ska här läggas om något för att GC-vägen inte skall få för stora lutningar vid passagen över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0302)
Transport över gång- och cykelvägen som ger upphov till ett tjockt kaddigt lertäcke över vägen. (Bild-ID: 55-0303)
Bron för gång- och cykelvägen är nu gjuten, men har ännu inte tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0304)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Bron sedd från nuvarande GC-väg. (Bild-ID: 55-0256)
Runebergsgatan läggs om i en något nordligare sträckning vid passagen med GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0270)

4 november 2005

Datumsida | Upp
GC-vägens nuvarande passage under Runebergsgatan. Denna gata kommer att läggas om i en ny, nordligare sträckning på denna plats för att GC-vägen som sedan kommer att gå på bro över bärbyleden skall kunna komma ner från bron och gå in under Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0207)
Den nya bron för GC-vägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0208)
Vy från GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken mot bygget av bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0209)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Brobygget för GC-vägen över Bärbyleden pågår förfullt. Brofästena är gjutna och gjutform för brobanan håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0168)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
En grop har schaktats ut strax söder om GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken för att kunna bygga bron för GC-vägen. (Bild-ID: 55-0115)
Detalj av pålningen för GC-vägsbron på den norra sidan. (Bild-ID: 55-0116)
Pålning mitt i vägområdet för bropelare till bron för gång- och cykelvägen. (Bild-ID: 55-0117)
På den södra sidan har man börjat bygga gjutform för brofästet till GC-vägsbron. (Bild-ID: 55-0118)
Vy från gång- och cykelvägen Kastellparken-Lagerlöfsparken österut i den nya Bärbyledens sträckning. (Bild-ID: 55-0119)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Kraftledningens kablar byter sida strax väster om gång- och cykelvägen mellan Kastellparken och Lagerlöfsparken. Väster om platsen går de på Bärbyledens norra sida och öster om platsen på den södra sidan. Här har de i ett tidigt skede av bygget grävts ner så djupt att man sedan kan schakta ner vägen till dess rätta läge några meter under marknivån. (Bild-ID: 55-0084)
Kaftledningskablarna har här grävts ner under gång- och cykelvägen mellan Kastellparken och Lagerlöfsparken omedelbart söder om Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0085)