Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, 4 november 2005: GC-vägens nuvarande passage under Runebergsgatan. Denna gata kommer att läggas om i en ny, nordligare sträckning på denna plats för att GC-vägen som sedan kommer att gå på bro över bärbyleden skall kunna komma ner från bron och gå in under Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0207)