Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, 25 augusti 2005: Pålning mitt i vägområdet för bropelare till bron för gång- och cykelvägen. (Bild-ID: 55-0117)