Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, 16 mars 2006: Runebergsgatans norra sida vid passagen över GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. Runebergsgatan läggs om till en sträckning omedelbart bortom trappan till höger i bild och vägporten slopas. (Bild-ID: 55-0371)