Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, 27 maj 2005: Kraftledningens kablar byter sida strax väster om gång- och cykelvägen mellan Kastellparken och Lagerlöfsparken. Väster om platsen går de på Bärbyledens norra sida och öster om platsen på den södra sidan. Här har de i ett tidigt skede av bygget grävts ner så djupt att man sedan kan schakta ner vägen till dess rätta läge några meter under marknivån. (Bild-ID: 55-0084)