Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, 31 januari 2006: Schaktarbeten vid Runebergsgatan i höjd med Kastellparken. Runebergsgatan ska här läggas om något för att GC-vägen inte skall få för stora lutningar vid passagen över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0302)