Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

12 januari 2005

Vägbygget börjar nu synas allt mer. Vattholmavägens nya tillfälliga sträckning har tagits i bruk och den enskilda vägen till Lötens gård har lagts om i ny sträckning under Vattholmavägen parallelt med E4:an.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vattholmavägen har nu lagts om i tillfällig sträckning vid passagen av byggområdet. Ett tillfälligt järnvägsspår skall byggas där Vattholmavägen tidigare gick. (Bild-ID: 55-0014)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Vy norrut från Vattholmavägen strax söder om passagen av Tycho Hedéns väg. Då järnvägs- och vägbroar skall byggas där den gamla utfarten från Lötens gård låg, har man byggt en tillfällig väg under järnvägen och Vattholmavägen parallellt med Tycho Hedéns väg (E4) som sedan ansluter till Vattholmavägen strax norr om viadukten. (Bild-ID: 55-0013)