Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
GC-väg över Tycho Hedéns väg, 9 december 2005: Ramper för den nya GC-bron över Tycho Hedéns väg öster om järnvägen har ny börjat byggas på båda sidor av vägen. (Bild-ID: 55-0240)