Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

23 april 2005

Nedgrävningen av kraftledningen längs den nya vägen fortskrider, samtidigt som förbigångsspåret för Ostkustbanan har fått räls och kontaktledningsstolpar.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen

Lötenkullen

Platssida | Upp
Lötenkullen med kraftledningen över åsen. I förgrunden gång- och cykelbanan under Tycho Hedéns väg omedelbart öster om Röborondellen. (Bild-ID: 55-0032)
Jordkablarna för kraftledningen finns nu på plats i jorden, här på västsidan av Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0033)
Vy västerut från Lötenkullen mot Röborondellen och Bärbyleden 2, en väg som är utformad på ungefär samma sätt som den tredje etappen av Bärbyleden kommer att vara. (Bild-ID: 55-0034)
Vy österut från Lötenkullen med den gamla luftledningen och de nya jordkablarna. (Bild-ID: 55-0035)
Vy från Lötenkullen österut. Från lötenkullen kan man se större delen av byggarbetena för Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0036)
Lötenkullen delvis i genomskärning i kabeldiket över åsen. (Bild-ID: 55-0037)
Vy från Lötenkullen mot Tycho Hedéns väg. Detta är idag en hårt trafikerad väg som när Bärbyleden och den nya motorvägen utanför Uppsala öppnas kommer att bli rejält avlastad. (Bild-ID: 55-0038)
Utsikt från Lötenkullen mot Lötens gård. Det gula huset på andra sidan järnvägen samt skogen till vänster om detta kommer att tas bort för att ge plats åt den nya vägen. (Bild-ID: 55-0039)
Vy västerut längs Tycho Hedéns väg vid Lötens gård och Lötenkullen. Här kommer den nya vägen att ansluta till Tycho Hedéns väg. Dessutom kommer Lötenkullen att överdäckas så att vägen går i tunnel genom åsen. (Bild-ID: 55-0040)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Den nya Bärbyleden är utstakad över åkrerna kring Ostkustbanan och Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0041)
Det tillfälliga föbigångsspåret har nu försetts med räls och kontaktledningsstolpar. (Bild-ID: 55-0042)
Förbigångsspåret på Ostkustbanan vid Bärbyledsbygget är ännu inte spåret kopplats in. (Bild-ID: 55-0043)
Vy från Vattholmavägen mot Lötens gård. Det hus som skymtar längst till vänster (omedelbart till höger om järnvägssignalen i förgrunden) skall rivas och bärbyleden kommer att passera rakt över (eller snarare under) platsen där det står. (Bild-ID: 55-0044)