Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

9 januari 2006

Tunnelbygget genom åsen vid Röbo fortskrider och den sista etappen av bottenplattan för norra tunnelröret håller på att armeras.

Platser: Lötenkullen

Lötenkullen

Platssida | Upp
Byggarbetsplatsen vid Lötenkullen sedd söderifrån, i förgrunden nuvarande E4. Armering av den tredje och sista delen av bottenplattan håller på att gjutas. Då det norra tunnelröret är färdigt kommer trafiken ledas genom tunneln och sedan kan arbetet med det södra röret påbörjas. (Bild-ID: 55-0271)
Under mittväggen mellan de båda tunnelrören är bottenplattan extra tjock. I detta skede gjuts den norra grundare och den mellersta djupare delen av bottenplattan. Den södra grundare delen gjuts när det norra tunnelröret är färdigt. (Bild-ID: 55-0272)
Den västra delen av bottenplattan är färdigställd. Här syns armering för norra rörets väggar (yttervägg längst bort samt mellanvägg närmast). (Bild-ID: 55-0273)
Tunnelarbetena sedda från sydväst. I bakgrunden syns en kraftledningsstolpe med nedklippta ledningar som snart skall rivas helt. (Bild-ID: 55-0274)