Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

6 mars 2006

Arbeten med gjutformen för norra tunnelröret vid Lötenkullen pågår.

Platser: Lötenkullen

Lötenkullen

Platssida | Upp
Gjutformen för tunnelns överbyggnad börjar ta form. (Bild-ID: 55-0319)
Överdelen till tunneln kommer att gjutas i flera etapper. Gjutformen kan flyttas allt eftersom gjutningen fortskrider. (Bild-ID: 55-0320)
Snöröjning ovanpå tunnelgjutformen. (Bild-ID: 55-0321)
Större delen av tunnelbottenplattan får vänta på överbyggnad i denna första etapp. (Bild-ID: 55-0322)