Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Lötenkullen, 25 augusti 2005: Arbeten i diket på södergående körbana på Tycho Hedéns väg strax öster om Lötenkullen. Ttunneln genom åsen skall byggas i två etapper, först det norra tunnelröret, sedan det södra. Under tiden det norra röret byggs kommer all trafik att gå på den södra körbanan, där då också en del av diket måste tas i anspråk. (Bild-ID: 55-0107)