Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Lötenkullen, 31 januari 2006: Lötenkullen sedd västerifrån från gång- och cykelbanan mot Gamla Uppsala. Kraftledningen över åsen är riven. (Bild-ID: 55-0276)