Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Lötenkullen, 4 november 2005: Vy österut mot Lötens gård och Löten, och vägbygget mellan dessa. Längst till höger i bild kan man också se stålspånt slagen i marken som har samband med byggandet av järnvägsbroar för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0183)