Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 17 september 2005: Vy västerut i väglinjen från den tillfälliga förbifartsvägen på Vattholmavägen. Avverkning av träd har också utförts på Lötens gård. (Bild-ID: 55-0139)