Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

5 oktober 2004

Vägbygget har nu kommit igång så smått. Det första mera synliga steget är att lägga om Vattholmavägen i en ny tillfällig sträckning förbi byggplatsen, detta för att kunna bygga broar för vägen och järnvägen.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Den tillfälliga förbifartsvägen för trafiken på Vattholmavägen förbi brobyggena för Ostkustbanan, Vattholmavägen och anslutningen från Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0002)
Vattholmavägen före byggenas start. Vy söderut in mot Uppsala. (Bild-ID: 55-0003)