Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 2 oktober 2005: Vy från Vattholmavägen västerut i Bärbyledens sträckning. På andra sidan järnvägen kan man se att schaktning för Bärbyleden har inletts. (Bild-ID: 55-0155)