Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

19 januari 2005

Vid passage genom byggområdet dokumenterades den gamla plankorsningen för vägen in till Lötens gård. Plankorsningen stängs i samband med bygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Den gamla infarten till Lötens gård med plankorsning utan bommar över Ostkustbanan. Korsningen har nu stängs nu och i närheten skall broar för Ostkustbanan och Vattholmavägen byggas över den blivande Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0015)