Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 12 februari 2005: Från samma plats som föregående bild, men här vy åt sydväst. Förbigångsspåret skall här ansluta till befintlig järnväg. (Bild-ID: 55-0017)