Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

12 februari 2005

Arbetena med förbigångsspår för järnvägen är nu i full gång och en del av Vattholmavägen har förvandlats till banvall.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy norrut från Vattholmavägen strax norr om bron över Tycho Hedéns väg. Trafiken på Vattholmavägen går här på tillfällig förbifart genom byggplatsen. Den gamla Vattholmavägen har grävts upp och man förbereder det tillfälliga förbigångsspår på Ostkustbanan som skall användas när järnvägsbroarna över Bärbyleden skall byggas. (Bild-ID: 55-0016)
Från samma plats som föregående bild, men här vy åt sydväst. Förbigångsspåret skall här ansluta till befintlig järnväg. (Bild-ID: 55-0017)
Färdig underbyggnad till banvallen för förbigångsspåret. På andra sidan järnvägen ser man ännu inga spår av Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0018)
Ordentlig grundläggning är A och O när man skall bygga järnvägar och väg. Här är det grundläggning för Ostkustbanans förbigångsspår. (Bild-ID: 55-0019)
Jord- och lermassor har lagts upp på åkern öster om Vattholmavägen. I bakgrunden husen på Dagermansgatan. (Bild-ID: 55-0020)