Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 25 augusti 2005: Tomma kraftledningsstolpar öster om Vattholmavägens förbifart genom byggområdet. (Bild-ID: 55-0102)