Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

6 mars 2005

En skidtur genom vägreservatet för dokumentation. Denna vinter var den sista då man kunde åka skidor på åkrarna i vägreservatet.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Översikt över arbetena vid Vattholmavägen, vy norrut. Banvallen för det tillfälliga järnvägsspåret är nu färdig. (Bild-ID: 55-0021)
Förbigångsspåret skall gå i en mjuk sväng förbi brobygget. Räls och kontaktledningsstolpar saknas ännu. (Bild-ID: 55-0022)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy västerut i Bärbyledens sträckning från Gamla Uppsalagatan. Ännu har inga arbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0023)
Gamla Uppsalagatan genom vägreservatet för Bärbyleden, vy mot Nyby. Gamla Uppsalagatan skall gå över Bärbyleden på en bred bro som skall rymma både vägen, gång- och cykelväg samt träd- och buskplanteringar. (Bild-ID: 55-0024)
Vy österut i Bärbyledens sträckning, ännu har inga byggen påbörjats. Den skidåkande fotografen kom också med på bilden... (Bild-ID: 55-0025)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. GC-vägen som syns i bild skall läggas på bro över Bärbyleden. Skogen mitt i bild kommer att huggas der för att ge plats åt Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0026)
Vy från Gamla Uppsalagatan. Kraftledningen som går genom vägreservatet skall grävas ner. (Bild-ID: 55-0027)