Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla Uppsalagatan, 6 mars 2005: Gamla Uppsalagatan genom vägreservatet för Bärbyleden, vy mot Nyby. Gamla Uppsalagatan skall gå över Bärbyleden på en bred bro som skall rymma både vägen, gång- och cykelväg samt träd- och buskplanteringar. (Bild-ID: 55-0024)