Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla Uppsalagatan, 6 mars 2005: Vy västerut i Bärbyledens sträckning från Gamla Uppsalagatan. Ännu har inga arbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0023)