Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 6 mars 2005: Förbigångsspåret skall gå i en mjuk sväng förbi brobygget. Räls och kontaktledningsstolpar saknas ännu. (Bild-ID: 55-0022)