Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 31 januari 2006: Vy västerut från Vattholmavägens förbifartsfäg. Området mellan järnvägen och förbifartsvägen är nu tomt. (Bild-ID: 55-0291)