Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 22 maj 2005: Den tillfälliga förbifartsvägen för Vattholmavägen, vy åt nordost. Efter avverkning av skog kan man nu se husen i Nyby. (Bild-ID: 55-0047)