Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

14 maj 2006

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Bygget av järnvägsbro vid Vattholmavägen fortsätter, gjutformen syns här. (Bild-ID: 55-0448)
Gjutformssektioner står uppställda i schaktgropen. (Bild-ID: 55-0449)
Vy mot tunnelbygget vid Lötenkullen från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0450)