Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 9 december 2005: Vy österut från Vattholmavägen. Närmast på andra sidan järnvägen har men förutom brobygget också (till vänster i bild) förjat anlägga en dagvattendamm som skall vara en del av systemet för att skydda grundvattnet från föroreningar från vägen. (Bild-ID: 55-0242)