Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 18 juni 2005: Stålspont slås ner intill förbigångsspåret för Ostkustbanan. Detta för att förstärka marken och skydda från sättningar i banvallen under arbetet med att bygga järnvägsbroarna över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0096)