Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 8 juni 2005: Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullenpassagen på E4 Tycho Hedéns väg. Inskränkningarna i framkomlighet på E4:an har börjat så smått i och med arpetena med att bygga om gång- och cykeltunneln under E4:an omedelbart öster om Röborondellen har börjat. (Bild-ID: 55-0095)