Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

8 juni 2005

Schaktarbeten pågår vid Lötens gård.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
En schaktmaskin i aktion på åkern mellan Lötens gård och Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0092)
Det nyss gröna fältet förvandlas till ett brunt. (Bild-ID: 55-0093)
Det bildas en väldig vall av jordmassor på norra sidan av arbetsområdet, och här och var ser man de gröna grässtråna i den bruna jorden. (Bild-ID: 55-0094)
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullenpassagen på E4 Tycho Hedéns väg. Inskränkningarna i framkomlighet på E4:an har börjat så smått i och med arpetena med att bygga om gång- och cykeltunneln under E4:an omedelbart öster om Röborondellen har börjat. (Bild-ID: 55-0095)