Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

18 juni 2005

Tågtrafiken var åter avstängd under helgen och spontningsarbeten intill förbigångsspåret kunde utföras.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Stålspont slås ner intill förbigångsspåret för Ostkustbanan. Detta för att förstärka marken och skydda från sättningar i banvallen under arbetet med att bygga järnvägsbroarna över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0096)
Tågtrafiken var inställd Uppsala-Gävle denna helg, och förutom att slå spont passade man på att justera förbigångsspåret som nu varit i bruk ungefär en månad. (Bild-ID: 55-0097)
De inledande bortschaktningen av matjord är färdig vid Lötens gård och man har börjat förbereda för förstärkning av marken. (Bild-ID: 55-0098)
Vy från Vattholmavägens förbifart. Det "hål" som här syns i trädkronorna på Lötens gård visar var vägen kommer att gå. Allt till vänster om hålet bort till Tycho Hedéns väg (vars gatlyktor kan skymtas till vänster) skall tas bort för att ge plats åt en nedschaktad Bärbyled. (Bild-ID: 55-0099)