Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vattholmavägen, 18 juni 2005: Vy från Vattholmavägens förbifart. Det "hål" som här syns i trädkronorna på Lötens gård visar var vägen kommer att gå. Allt till vänster om hålet bort till Tycho Hedéns väg (vars gatlyktor kan skymtas till vänster) skall tas bort för att ge plats åt en nedschaktad Bärbyled. (Bild-ID: 55-0099)